Αρχεία Βιβλιοθήκης

Showing 12 results Digital object

Πτυχία/Πιστοποιητικά/Διορισμοί

Επιστολή από Έφορο Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, 20/11/1959

CYUTL NX-1-1.9

Πιστοποιητικό Πανεπιστημιακού Πτυχίου Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και η μετάφραση του στα αγγλικά

CYUTL NX-1-1.6

Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Άριστα, 1923

CYUTL NX-1-1.1

Διορισμός εις το Γυμνάσιο και Ανώτερο Παρθεναγωγείο, 1931-1932

CYUTL NX-1-1.2

Βεβαίωσης Κυπριακής Δημοκρατίας, 14/3/1967

CYUTL NX-1-1.5

Πιστοποιητικό εγγραφής στη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος

CYUTL NX-1-1.8

Βεβαίωση του University College of the South West. Exeter

CYUTL NX-1-1.11

Διορισμός εις το Αθηναϊδειον Γυμνάσιον Θηλέων για το σχολικό έτος 1956-1957

CYUTL NX-1-1.3

Πιστοποιητικό Γραφείου Παιδείας, 9/12/1963

CYUTL NX-1-1.4

Βεβαίωση από το University College of the South West. Exeter

CYUTL NX-1-1.12

Βεβαίωση του Director of Education Nicosia Cyprus, May 1935

CYUTL NX-1-1.7

Αφυπηρέτηση Νικολάου Ξιούτα

CYUTL NX-1-1.10