Αρχεία Βιβλιοθήκης

Showing 957 results Digital object

Αρχείο Σόλωνα Μιχαηλίδη

16η και 17η Συναυλία Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.29

Modern Greek music

CYUTL SM-9-9.15

The Greek folk music by Solon Michaelides

CYUTL SM-9-9.11

The evolution of music in modern Greece

CYUTL SM-9-9.16

Έκθσεις και παρατηρήσεις επι του φεστιβάλ ανοίξεως της Πράγας

CYUTL SM-11-11.21

Δημήτρια ΊΘ : Δήμος Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.17

Εισηγητική έκθεσις

CYUTL SM-10-10.32

Εκδήλωση Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.27

Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου Μουσικών της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης Σ. Μ.

CYUTL SM-11-11.26

Επιστολές προς Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-10-10.34

Επιστολές προς Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-10-10.33

Εφημερίς της κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

CYUTL SM-10-10.41

Η Κυπριακή Λαϊκή Μουσική

CYUTL SM-9-9.29

Η Κυπριακή δημοτική μουσική

CYUTL SM-9-9.28

Η Φινλανδική μουσική

CYUTL SM-9-9.36

Η ελληνική δημοτική μουσική

CYUTL SM-9-9.17

Η ελληνική μουσική από την απελευθέρωση (1830) μέχρι σήμερα

CYUTL SM-9-9.19

Η μουσική στη Βουλγαρία

CYUTL SM-9-9.9

Η σύγχρονη Αγγλική μουσική σχολή

CYUTL SM-9-9.27

Καλιτεχνικό μνημόσυνο Λώρης Μαργαρίτη

CYUTL SM-10-10.7

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

CYUTL SM-11-11.28

Μετάβαση Συμφωνικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στην Κύπρο

CYUTL SM-11-11.73

Ομιλία για τον "Λουδοβίκο βαν Μπετόβεν - ο άνθρωπος και ο καλλιτέχνης"

CYUTL SM-9-9.10

Ομιλία του κ.Σόλωνος Μιχαηλίδη εκφωνηθείσα εις το φιλολογικόν μνημόσυνον του αείμνηστου Φιλοκτήτη Οικονομίδη

CYUTL SM-10-10.8

Σχέδιο νομοθετικού διατάγματος : μουσικά εκπαιδευτήρια

CYUTL SM-10-10.40

Το Φεστιβάλ Μουσικής στην Ουαλλία και Γιουγκοσλαβία

CYUTL SM-9-9.35

Το δημοτικό τραγούδι στους χρόνους της σκλαβιάς

CYUTL SM-9-9.8

Φιλολογικό μνημόσυνον Γ. Βακαλόπουλου

CYUTL SM-10-10.6

Εγκυκλοπαίδεια αρχαίας ελληνικής μουσικής

CYUTL SM-5-5.36

Αποκόμματα εφημερίδων για το Σόλωνα Μιχαηλίδη

CYUTL SM-5-5.41

Results 1 to 30 of 957