Αρχεία Βιβλιοθήκης

Κυπριακή Δημοκρατία

Référentiel

Code

Note(s) sur l'utilisation

Note(s) sur la source

Note(s) d'affichage

Termes hiérarchiques

Κυπριακή Δημοκρατία

Termes équivalents

Κυπριακή Δημοκρατία

Termes associés

Κυπριακή Δημοκρατία

1 résultats pour Κυπριακή Δημοκρατία

1 résultats directement liés Exclure les termes spécifiques

Πτυχία/Πιστοποιητικά/Διορισμοί

Περιεχόμενα: 1.1 Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, 1923 1.2 Διορισμός Νικόλαου Ξιούτα εις το Γυμνάσιο και Ανώτερο Παρθεναγωγείο από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού για το σχολικό έτος 1931-1932, 28/6/1931 1.3 Διορισμός εις το Αθηναϊδειον Γυμ...

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)