Αρχεία Βιβλιοθήκης

Showing 142 results Digital object

Αρχείο Γιαννάκη Αγαπίου

Φωτογραφία (3)

GA-6-6.1.-6.1.3.

Απόκομμα εφημερίδας «Χαραυγή» στις 22/12/1998

GA-3-3.7.-3.7.4.

Απόκομμα εφημερίδας «Αλήθεια»

GA-3-3.12.-3.12.3.

Απόκομμα εφημερίδας «Αλήθεια» 20/12/1996

GA-3-3.5.-3.5.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 21/12/2003

GA-3-3.11.-3.11.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Μάχη» 20/12/1996

GA-3-3.5.-3.5.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Σημερινή» 20/12/1996

GA-3-3.5.-3.5.3.

Ομιλία 17/12/1992

CYUTL GA-1-1.2.-1.2.1

Κυπριακή ποίηση (1) 31/12/1984

CYUTL GA-5-5.9.-5.9.1

Κυπριακή ποίηση 31/1/1979

CYUTL GA-5-5.4.-5.4.1.

Ομιλία 21/12/1993

GA-1-1.3.-1.3.1.

Ομιλία 22/12/1994

CYUTL GA-1-1.4.-1.4.1.

Ομιλία 19/12/1996

CYUTL GA-1-1.6.-1.6.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 7/1/1996

GA-3-3.5.-3.5.11.

Απόκομμα εφημερίδας «Αλήθεια» 4/1/1993

GA-3-3.2.-3.2.1

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 22/12/1993

GA-3-3.2.-3.2.7.

Απόκομμα εφημερίδας «Αλήθεια» 18/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.19.

Απόκομμα εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» 22/12/1995

CYUTL GA-3-3.4.-3.4.6.

Απόκομμα εφημερίδας «Χαραυγή» (3) 22/12/1996

GA-3-3.5.-3.5.10.

Απόκομμα εφημερίδας «Χαραυγή» 19/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Αλήθεια» 19/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.14.

Απόκομμα εφημερίδας «Χαραυγή» 20/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.17.

Απόκομμα εφημερίδας «Σημερινή» 19/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.18.

Απόκομμα εφημερίδας «Χαραυγή» (1) 23/12/1993

GA-3-3.2.-3.2.12.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 22/12/1995

CYUTL GA-3-3.4.-3.4.3.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 19/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.3.

Απόκομμα εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» 19/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.7.

Φωτογραφία (2)

CYUTL GA-6-6.2.-6.2.2.

Φωτογραφία (7)

CYUTL GA-6-6.2.-6.2.7.

Ομιλία (2) 18/12/1997

GA-1-1.7.-1.7.2.

Results 1 to 30 of 142