Αρχεία Βιβλιοθήκης

Affichage de 142 résultats Objet numérique

Αρχείο Γιαννάκη Αγαπίου

Απόκομμα εφημερίδας «Χαραυγή» (3) 22/12/1996

GA-3-3.5.-3.5.10.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 7/1/1996

GA-3-3.5.-3.5.11.

Απόκομμα εφημερίδας «Χαραυγή» 19/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Ο ΑΓΩΝ» 19/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.4.

Απόκομμα εφημερίδας «Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ»19/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.5.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 23/12/1998

GA-3-3.7.-3.7.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Επικαιρότητες»16/12/1999

CYUTL GA-3-3.8.-3.8.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Πολίτης» 21/12/2001

GA-3-3.10.-3.10.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Σημερινή» 19/12/2003

GA-3-3.11.-3.11.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 5/12/1999

GA-3-3.12.-3.12.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Αλήθεια»

GA-3-3.12.-3.12.3.

Κυπριακή ποίηση 31/1/1979

CYUTL GA-5-5.4.-5.4.1.

Κυπριακή ποίηση (2) 31/12/1984

CYUTL GA-5-5.9.-5.9.2

Κυπριακή ποίηση (1)

CYUTL GA-5-5.14.-5.14.1.

Κυπριακή ποίηση (6)

CYUTL GA-5-5.14.-5.14.6.

Κυπριακή ποίηση (7)

CYUTL GA-5-5.14.-5.14.7.

Φωτογραφία (2)

CYUTL GA-6-6.2.-6.2.2.

Φωτογραφία (7)

CYUTL GA-6-6.2.-6.2.7.

Ομιλία 19/12/1996

CYUTL GA-1-1.6.-1.6.1.

Ομιλία (2) 18/12/1997

GA-1-1.7.-1.7.2.

Ομιλία 21/12/1998

GA-1-1.8.-1.8.1.

2.2.2

Επιστολή 17/6/1993

GA-2-2.3.-2.3.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 24/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.4.

Απόκομμα εφημερίδας «Σημερινή» 24/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.5.

Απόκομμα εφημερίδας «Cyprus Weekly»18/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.10.

Απόκομμα εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» 19/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.13.

Απόκομμα εφημερίδας «Αλήθεια» 19/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.14.

Απόκομμα εφημερίδας «Χαραυγή» 20/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.17.

Απόκομμα εφημερίδας «Αλήθεια» 4/1/1993

GA-3-3.2.-3.2.1

Résultats 61 à 90 sur 142