Αρχεία Βιβλιοθήκης

Showing 150 results Digital object

Αρχείο Γιαννάκη Αγαπίου

Απόκομμα εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» (2) 23/12/1993

GA-3-3.2.-3.2.4.

Απόκομμα εφημερίδας «Ο ΑΓΩΝ» 22/12/1993

GA-3-3.2.-3.2.6.

Απόκομμα εφημερίδας «Χαραυγή» (2) 23/12/1993

GA-3-3.2.-3.2.13.

Απόκομμα εφημερίδας «Ο ΑΓΩΝ» 19/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.4.

Απόκομμα εφημερίδας «Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ»19/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.5.

Απόκομμα εφημερίδας «Ο ΑΓΩΝ» 22/12/1995

CYUTL GA-3-3.4.-3.4.5.

Απόκομμα εφημερίδας «THE CYPRUS WEEKLY» 19/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.6.

Απόκομμα εφημερίδας «Αλήθεια» 20/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.7.

Απόκομμα εφημερίδας «Η Σημερινή» 22/12/1995

CYUTL GA-3-3.4.-3.4.4.

Απόκομμα εφημερίδας «Χαραυγή» 19/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.12.

Απόκομμα εφημερίδας «Η Μάχη» 22/12/1995

CYUTL GA-3-3.4.-3.4.1.

Κυπριακή ποίηση 31/12/1987

CYUTL GA-5-5.12.-5.12.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Μάχη»19/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.11.

Απόκομμα εφημερίδας «Χαραυγή» 18/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.15.

Κυπριακή ποίηση (6)

CYUTL GA-5-5.14.-5.14.6.

Απόκομμα εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» 19/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.13.

Κυπριακή ποίηση (3)

CYUTL GA-5-5.14.-5.14.3.

Κυπριακή ποίηση (4)

CYUTL GA-5-5.14.-5.14.4.

Κυπριακή ποίηση (5)

CYUTL GA-5-5.14.-5.14.5.

Απόκομμα εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» 18/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.8.

Περιοδικό «Ενημέρωση» 28/12/1991

GA-4-4.1.-4.1.2

Κυπριακή ποίηση 12/1972

CYUTL GA-5-5.2.-5.2.1.

Κυπριακή ποίηση 31/12/1982

CYUTL GA-5-5.7.-5.7.1.

Επιστολή προς τον κ.Δημήτρη Χριστόφια 22/12/2003

GA-2-2.5.-2.5.4.

Σημείωμα προς την εφημερίδα «Φιλελεύθερος» 21/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Χαραυγή» (2) 22/12/1996

GA-3-3.5.-3.5.9.

Απόκομμα εφημερίδας «Χαραυγή» (1) 22/12/1996

GA-3-3.5.-3.5.8.

Απόκομμα εφημερίδας «Η ΜΑΧΗ»19/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Cyprus Weekly» 24-30/12/1998

GA-3-3.7.-3.7.1.

Περιοδικό «Σελίδες» 28/12/1991

GA-4-4.1.-4.1.1.

Results 61 to 90 of 150