Αρχεία Βιβλιοθήκης

Showing 150 results Digital object

Αρχείο Γιαννάκη Αγαπίου

Απόκομμα εφημερίδας «Cyprus Weekly»18/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.10.

Απόκομμα εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» (3) 23/12/1993

GA-3-3.2.-3.2.5.

Κυπριακή ποίηση 31/12/1980

CYUTL GA-5-5.5.-5.5.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Αλήθεια» 22/1/1993

GA-3-3.2.-3.2.11.

Απόκομμα εφημερίδας «Αλήθεια» 25/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.9.

Κυπριακή ποίηση 12/1978

CYUTL GA-5-5.3.-5.3.1.

Ομιλία 18/12/2003

GA-1-1.10.-1.10.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Η Σημερινή» 22/12/1993

GA-3-3.2.-3.2.10.

Απόκομμα εφημερίδας «Αλήθεια» 22/12/1995

CYUTL GA-3-3.4.-3.4.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Μάχη» 18/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.16.

Επιστολή 22/12/1997

GA-2-2.4.-2.4.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Σημερινή» 18/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.9.

Επιστολή 22/12/2003

GA-2-2.5.-2.5.3.

Απόκομμα εφημερίδας «Μάχη» 22/12/1993

GA-3-3.2.-3.2.9.

Κυπριακή ποίηση (2)

CYUTL GA-5-5.14.-5.14.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Χαραυγή» 3/1/1993

GA-3-3.2.-3.2.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 23/12/1998

GA-3-3.7.-3.7.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Σημερινή» στις 22/12/1998

GA-3-3.7.-3.7.5.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 22/12/1998

GA-3-3.7.-3.7.6.

Απόκομμα εφημερίδας «Επικαιρότητες»16/12/1999

CYUTL GA-3-3.8.-3.8.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Πολίτης» 21/12/1999

CYUTL GA-3-3.8.-3.8.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 10/12/2000

GA-3-3.9.-3.9.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Αλήθεια» 21/12/2001

GA-3-3.10.-3.10.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Πολίτης» 21/12/2001

GA-3-3.10.-3.10.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 21/12/2001

GA-3-3.10.-3.10.3.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» (2) 21/12/2001

GA-3-3.10.-3.10.4.

Απόκομμα εφημερίδας «Σημερινή» 19/12/2003

GA-3-3.11.-3.11.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Πολίτης» 19/12/2003

GA-3-3.11.-3.11.3.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 19/12/2003

GA-3-3.11.-3.11.4.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 5/12/1999

GA-3-3.12.-3.12.1.

Results 91 to 120 of 150