Αρχεία Βιβλιοθήκης

Showing 150 results Digital object

Αρχείο Γιαννάκη Αγαπίου

Απόκομμα άγνωστης εφημερίδας

GA-3-3.12.-3.12.2.

Απόκομμα εφημερίδας με τίτλο «Προικοσύμφωνον» 3/11/1803

GA-3-3.12.-3.12.4.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 24/12/1994

CYUTL GA-3-3.3.-3.3.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Βήμα» 24/12/1994

CYUTL GA-3-3.3.-3.3.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Χαραυγή» 24/12/1994

CYUTL GA-3-3.3.-3.3.3.

Απόκομμα εφημερίδας «Αλήθεια» 23/12/1994

CYUTL GA-3-3.3.-3.3.4.

Απόκομμα εφημερίδας «Χαραυγή» 23/12/1994

CYUTL GA-3-3.3.-3.3.5.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 23/12/1994

CYUTL GA-3-3.3.-3.3.6.

Απόκομμα εφημερίδας «Το Βήμα» 23/12/1994

CYUTL GA-3-3.3.-3.3.7.

Απόκομμα εφημερίδας «Ο Αγών» 23/12/1994

CYUTL GA-3-3.3.-3.3.8.

Απόκομμα εφημερίδας «Μάχη» 23/12/1994

CYUTL GA-3-3.3.-3.3.9.

Απόκομμα εφημερίδας «η Σημερινή» 23/12/1994

CYUTL GA-3-3.3.-3.3.10.

Απόκομμα εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» 23/12/1994

CYUTL GA-3-3.3.-3.3.11.

Aπόκομμα εφημερίδας «THE CYPRUS WEEKLY» 20-24/12/1996

GA-3-3.5.-3.5.4.

Απόκομμα εφημερίδας «Μάχη» 20/12/1996

GA-3-3.5.-3.5.5.

Απόκομμα εφημερίδας «Χαραυγή» 20/12/1996

GA-3-3.5.-3.5.6.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 20/12/1996

GA-3-3.5.-3.5.7.

Κυπριακή ποίηση 1/1/1981

CYUTL GA-5-5.6.-5.6.1.

Κυπριακή ποίηση 31/12/1985

CYUTL GA-5-5.10.-5.10.1.

Κυπριακή ποίηση 31/12/1986

CYUTL GA-5-5.11.-5.11.1.

Κυπριακή ποίηση (1)

CYUTL GA-5-5.14.-5.14.1.

Κυπριακή ποίηση (9)

CYUTL GA-5-5.14.-5.14.9.

Κυπριακή ποίηση (7)

CYUTL GA-5-5.14.-5.14.7.

Φωτογραφία (3)

CYUTL GA-6-6.2.-6.2.3.

Κυπριακή ποίηση 1971

CYUTL GA-5-5.1-5.1.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Αλήθεια» στις 22/12/1998

GA-3-3.7.-3.7.3.

Ομιλία 21/12/1995

CYUTL GA-1-1.5.-1.5.1.

Ομιλία 30/12/1989

CYUTL GA-1-1.1.-1.1.1.

Κυπριακή ποίηση (2) 31/12/1984

CYUTL GA-5-5.9.-5.9.2

2.2.2

Results 121 to 150 of 150