Αρχεία Βιβλιοθήκης

Εμφανίζει 150 αποτελέσματα Digital object

Αρχείο Γιαννάκη Αγαπίου

Απόκομμα εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» 23/12/1994

CYUTL GA-3-3.3.-3.3.11.

Απόκομμα εφημερίδας «Επικαιρότητες»16/12/1999

CYUTL GA-3-3.8.-3.8.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Η ΜΑΧΗ»19/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Η Μάχη» 22/12/1995

CYUTL GA-3-3.4.-3.4.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ»19/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.5.

Απόκομμα εφημερίδας «Η Σημερινή» 22/12/1993

GA-3-3.2.-3.2.10.

Απόκομμα εφημερίδας «Η Σημερινή» 22/12/1995

CYUTL GA-3-3.4.-3.4.4.

Απόκομμα εφημερίδας «Μάχη» 18/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.16.

Απόκομμα εφημερίδας «Μάχη» 20/12/1996

GA-3-3.5.-3.5.5.

Απόκομμα εφημερίδας «Μάχη» 20/12/1996

GA-3-3.5.-3.5.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Μάχη» 22/12/1993

GA-3-3.2.-3.2.9.

Απόκομμα εφημερίδας «Μάχη» 23/12/1994

CYUTL GA-3-3.3.-3.3.9.

Απόκομμα εφημερίδας «Μάχη»19/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.11.

Απόκομμα εφημερίδας «Ο ΑΓΩΝ» 19/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.4.

Απόκομμα εφημερίδας «Ο ΑΓΩΝ» 20/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.10.

Απόκομμα εφημερίδας «Ο ΑΓΩΝ» 22/12/1993

GA-3-3.2.-3.2.6.

Απόκομμα εφημερίδας «Ο ΑΓΩΝ» 22/12/1995

CYUTL GA-3-3.4.-3.4.5.

Απόκομμα εφημερίδας «Ο Αγών» 23/12/1994

CYUTL GA-3-3.3.-3.3.8.

Απόκομμα εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» 19/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.7.

Απόκομμα εφημερίδας «Πολίτης» 19/12/2003

GA-3-3.11.-3.11.3.

Απόκομμα εφημερίδας «Πολίτης» 21/12/1999

CYUTL GA-3-3.8.-3.8.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Σημερινή» 18/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.9.

Απόκομμα εφημερίδας «Σημερινή» 19/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.18.

Απόκομμα εφημερίδας «Σημερινή» 19/12/2003

GA-3-3.11.-3.11.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Σημερινή» 20/12/1996

GA-3-3.5.-3.5.3.

Απόκομμα εφημερίδας «Σημερινή» 24/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.5.

Απόκομμα εφημερίδας «Σημερινή» στις 22/12/1998

GA-3-3.7.-3.7.5.

Απόκομμα εφημερίδας «Το Βήμα» 23/12/1994

CYUTL GA-3-3.3.-3.3.7.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» (2) 21/12/2001

GA-3-3.10.-3.10.4.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 10/12/2000

GA-3-3.9.-3.9.1.

Αποτελέσματα 31 έως 60 από 150