Αρχεία Βιβλιοθήκης

Εμφανίζει 142 αποτελέσματα Digital object

Αρχείο Γιαννάκη Αγαπίου

Κυπριακή ποίηση 31/12/1986

CYUTL GA-5-5.11.-5.11.1.

Κυπριακή ποίηση 31/12/1987

CYUTL GA-5-5.12.-5.12.1.

Κυπριακή ποίηση 31/12/1988

CYUTL GA-5-5.13.-5.13.1.

Ομιλία (1) 18/12/1997

GA-1-1.7.-1.7.1.

Ομιλία (2) 18/12/1997

GA-1-1.7.-1.7.2.

Ομιλία 17/12/1992

CYUTL GA-1-1.2.-1.2.1

Ομιλία 18/12/2003

GA-1-1.10.-1.10.1.

Ομιλία 19/12/1996

CYUTL GA-1-1.6.-1.6.1.

Ομιλία 21/12/1993

GA-1-1.3.-1.3.1.

Ομιλία 21/12/1995

CYUTL GA-1-1.5.-1.5.1.

Ομιλία 21/12/1998

GA-1-1.8.-1.8.1.

Ομιλία 22/12/1994

CYUTL GA-1-1.4.-1.4.1.

Ομιλία 30/12/1989

CYUTL GA-1-1.1.-1.1.1.

Ομιλία 30/12/1999

GA-1-1.9.-1.9.1.

Περιοδικό «7ήμερο» 25/12/1992

GA-4-4.2.-4.2.1

Περιοδικό «Ενημέρωση» 28/12/1991

GA-4-4.1.-4.1.2

Περιοδικό «Σελίδες» 28/12/1991

GA-4-4.1.-4.1.1.

Σημείωμα προς την εφημερίδα «Φιλελεύθερος» 21/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.1.

Φωτογραφία (2)

CYUTL GA-6-6.2.-6.2.2.

Φωτογραφία (3)

GA-6-6.1.-6.1.3.

Φωτογραφία (3)

CYUTL GA-6-6.2.-6.2.3.

Φωτογραφία (7)

CYUTL GA-6-6.2.-6.2.7.

Αποτελέσματα 121 έως 142 από 142