Αρχεία Βιβλιοθήκης

Affichage de 150 résultats Objet numérique

Αρχείο Γιαννάκη Αγαπίου

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 18/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.3.

Απόκομμα εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» 19/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.7.

Απόκομμα εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» 18/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.8.

Απόκομμα εφημερίδας «Σημερινή» 18/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.9.

Απόκομμα εφημερίδας «Χαραυγή» 19/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.12.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 22/12/1993

GA-3-3.2.-3.2.7.

Απόκομμα εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» 22/12/1993

GA-3-3.2.-3.2.8.

Απόκομμα εφημερίδας «Η Σημερινή» 22/12/1993

GA-3-3.2.-3.2.10.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 24/12/1994

CYUTL GA-3-3.3.-3.3.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 23/12/1994

CYUTL GA-3-3.3.-3.3.6.

Απόκομμα εφημερίδας «Η Μάχη» 22/12/1995

CYUTL GA-3-3.4.-3.4.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Αλήθεια» 22/12/1995

CYUTL GA-3-3.4.-3.4.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Σημερινή» 20/12/1996

GA-3-3.5.-3.5.3.

Aπόκομμα εφημερίδας «THE CYPRUS WEEKLY» 20-24/12/1996

GA-3-3.5.-3.5.4.

Απόκομμα εφημερίδας «Μάχη» 20/12/1996

GA-3-3.5.-3.5.5.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 20/12/1996

GA-3-3.5.-3.5.7.

Απόκομμα εφημερίδας «Χαραυγή» (1) 22/12/1996

GA-3-3.5.-3.5.8.

Απόκομμα εφημερίδας «Η ΜΑΧΗ»19/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.2.

Απόκομμα άγνωστης εφημερίδας 19/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.8.

Απόκομμα εφημερίδας «Ο ΑΓΩΝ» 20/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.10.

Απόκομμα εφημερίδας «Cyprus Weekly» 24-30/12/1998

GA-3-3.7.-3.7.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Αλήθεια» στις 22/12/1998

GA-3-3.7.-3.7.3.

Απόκομμα εφημερίδας «Χαραυγή» στις 22/12/1998

GA-3-3.7.-3.7.4.

Απόκομμα εφημερίδας «Σημερινή» στις 22/12/1998

GA-3-3.7.-3.7.5.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 22/12/1998

GA-3-3.7.-3.7.6.

Απόκομμα εφημερίδας «Αλήθεια» 21/12/2001

GA-3-3.10.-3.10.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 21/12/2003

GA-3-3.11.-3.11.1.

Απόκομμα εφημερίδας με τίτλο «Προικοσύμφωνον» 3/11/1803

GA-3-3.12.-3.12.4.

Περιοδικό «Σελίδες» 28/12/1991

GA-4-4.1.-4.1.1.

Περιοδικό «Ενημέρωση» 28/12/1991

GA-4-4.1.-4.1.2

Résultats 1 à 30 sur 150