Αρχεία Βιβλιοθήκης

Affichage de 142 résultats Objet numérique

Αρχείο Γιαννάκη Αγαπίου

Απόκομμα εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» (3) 23/12/1993

GA-3-3.2.-3.2.5.

Απόκομμα εφημερίδας «Χαραυγή» 23/12/1994

CYUTL GA-3-3.3.-3.3.5.

Απόκομμα εφημερίδας «Το Βήμα» 23/12/1994

CYUTL GA-3-3.3.-3.3.7.

Απόκομμα εφημερίδας «Μάχη» 23/12/1994

CYUTL GA-3-3.3.-3.3.9.

Απόκομμα εφημερίδας «Ο ΑΓΩΝ» 22/12/1995

CYUTL GA-3-3.4.-3.4.5.

Απόκομμα εφημερίδας «THE CYPRUS WEEKLY» 19/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.6.

Απόκομμα εφημερίδας «Αλήθεια» 20/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.7.

Απόκομμα εφημερίδας «Πολίτης» 21/12/1999

CYUTL GA-3-3.8.-3.8.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 10/12/2000

GA-3-3.9.-3.9.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 21/12/2001

GA-3-3.10.-3.10.3.

Απόκομμα εφημερίδας «Πολίτης» 19/12/2003

GA-3-3.11.-3.11.3.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 19/12/2003

GA-3-3.11.-3.11.4.

Απόκομμα άγνωστης εφημερίδας

GA-3-3.12.-3.12.2.

Κυπριακή ποίηση 31/12/1980

CYUTL GA-5-5.5.-5.5.1.

Κυπριακή ποίηση 31/12/1985

CYUTL GA-5-5.10.-5.10.1.

Κυπριακή ποίηση (8)

CYUTL GA-5-5.14.-5.14.8.

Κυπριακή ποίηση (9)

CYUTL GA-5-5.14.-5.14.9.

Φωτογραφία (3)

GA-6-6.1.-6.1.3.

Φωτογραφία (3)

CYUTL GA-6-6.2.-6.2.3.

Επιστολή από τον κ.Δημήτρη Σ. Παπαδημητρίου

GA-2-2.1.-2.1.1.

Επιστολή 7/8/1996

GA-2-2.5.-2.5.1.

Επιστολή 29/7/1996

GA-2-2.5.-2.5.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Αγώνας» 18/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.6.

Απόκομμα εφημερίδας «Σημερινή» 19/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.18.

Απόκομμα εφημερίδας «Μάχη» 22/12/1993

GA-3-3.2.-3.2.9.

Απόκομμα εφημερίδας «Αλήθεια» 22/1/1993

GA-3-3.2.-3.2.11.

Απόκομμα εφημερίδας «Χαραυγή» (1) 23/12/1993

GA-3-3.2.-3.2.12.

Απόκομμα εφημερίδας «Αλήθεια» 23/12/1994

CYUTL GA-3-3.3.-3.3.4.

Απόκομμα εφημερίδας «η Σημερινή» 23/12/1994

CYUTL GA-3-3.3.-3.3.10.

Απόκομμα εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» 23/12/1994

CYUTL GA-3-3.3.-3.3.11.

Résultats 91 à 120 sur 142