Αρχεία Βιβλιοθήκης

Affichage de 142 résultats Objet numérique

Αρχείο Γιαννάκη Αγαπίου

Απόκομμα εφημερίδας «Χαραυγή» (1) 22/12/1996

GA-3-3.5.-3.5.8.

Απόκομμα εφημερίδας «Χαραυγή» (2) 22/12/1996

GA-3-3.5.-3.5.9.

Απόκομμα εφημερίδας «Χαραυγή» 19/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Ο ΑΓΩΝ» 20/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.10.

Απόκομμα εφημερίδας «Η ΜΑΧΗ»19/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 19/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.3.

Απόκομμα εφημερίδας «Ο ΑΓΩΝ» 19/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.4.

Απόκομμα εφημερίδας «Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ»19/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.5.

Απόκομμα εφημερίδας «THE CYPRUS WEEKLY» 19/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.6.

Απόκομμα εφημερίδας «Αλήθεια» 20/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.7.

Απόκομμα άγνωστης εφημερίδας 19/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.8.

Απόκομμα εφημερίδας «Αλήθεια» 25/12/1997

GA-3-3.6.-3.6.9.

Απόκομμα εφημερίδας «Cyprus Weekly» 24-30/12/1998

GA-3-3.7.-3.7.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 23/12/1998

GA-3-3.7.-3.7.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Αλήθεια» στις 22/12/1998

GA-3-3.7.-3.7.3.

Απόκομμα εφημερίδας «Χαραυγή» στις 22/12/1998

GA-3-3.7.-3.7.4.

Απόκομμα εφημερίδας «Σημερινή» στις 22/12/1998

GA-3-3.7.-3.7.5.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 22/12/1998

GA-3-3.7.-3.7.6.

Απόκομμα εφημερίδας «Επικαιρότητες»16/12/1999

CYUTL GA-3-3.8.-3.8.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Πολίτης» 21/12/1999

CYUTL GA-3-3.8.-3.8.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 10/12/2000

GA-3-3.9.-3.9.1.

Περιοδικό «Σελίδες» 28/12/1991

GA-4-4.1.-4.1.1.

Περιοδικό «Ενημέρωση» 28/12/1991

GA-4-4.1.-4.1.2

Περιοδικό «7ήμερο» 25/12/1992

GA-4-4.2.-4.2.1

Κυπριακή ποίηση 1971

CYUTL GA-5-5.1-5.1.1.

Κυπριακή ποίηση 31/12/1985

CYUTL GA-5-5.10.-5.10.1.

Κυπριακή ποίηση 31/12/1986

CYUTL GA-5-5.11.-5.11.1.

Κυπριακή ποίηση 31/12/1987

CYUTL GA-5-5.12.-5.12.1.

Κυπριακή ποίηση 31/12/1988

CYUTL GA-5-5.13.-5.13.1.

Κυπριακή ποίηση (1)

CYUTL GA-5-5.14.-5.14.1.

Résultats 91 à 120 sur 142