Αρχεία Βιβλιοθήκης

Affichage de 142 résultats Objet numérique

Αρχείο Γιαννάκη Αγαπίου

Απόκομμα εφημερίδας «Αλήθεια» 22/12/1995

CYUTL GA-3-3.4.-3.4.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Μάχη» 18/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.16.

Επιστολή 22/12/1997

GA-2-2.4.-2.4.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Σημερινή» 18/12/1992

GA-3-3.1.-3.1.9.

Επιστολή 22/12/2003

GA-2-2.5.-2.5.3.

Απόκομμα εφημερίδας «Μάχη» 22/12/1993

GA-3-3.2.-3.2.9.

Κυπριακή ποίηση (2)

CYUTL GA-5-5.14.-5.14.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Χαραυγή» 3/1/1993

GA-3-3.2.-3.2.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 23/12/1998

GA-3-3.7.-3.7.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Σημερινή» στις 22/12/1998

GA-3-3.7.-3.7.5.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 22/12/1998

GA-3-3.7.-3.7.6.

Απόκομμα εφημερίδας «Επικαιρότητες»16/12/1999

CYUTL GA-3-3.8.-3.8.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Πολίτης» 21/12/1999

CYUTL GA-3-3.8.-3.8.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 10/12/2000

GA-3-3.9.-3.9.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Αλήθεια» 21/12/2001

GA-3-3.10.-3.10.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Πολίτης» 21/12/2001

GA-3-3.10.-3.10.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 21/12/2001

GA-3-3.10.-3.10.3.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» (2) 21/12/2001

GA-3-3.10.-3.10.4.

Απόκομμα εφημερίδας «Σημερινή» 19/12/2003

GA-3-3.11.-3.11.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Πολίτης» 19/12/2003

GA-3-3.11.-3.11.3.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 19/12/2003

GA-3-3.11.-3.11.4.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 5/12/1999

GA-3-3.12.-3.12.1.

Απόκομμα άγνωστης εφημερίδας

GA-3-3.12.-3.12.2.

Απόκομμα εφημερίδας με τίτλο «Προικοσύμφωνον» 3/11/1803

GA-3-3.12.-3.12.4.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 24/12/1994

CYUTL GA-3-3.3.-3.3.1.

Απόκομμα εφημερίδας «Βήμα» 24/12/1994

CYUTL GA-3-3.3.-3.3.2.

Απόκομμα εφημερίδας «Χαραυγή» 24/12/1994

CYUTL GA-3-3.3.-3.3.3.

Απόκομμα εφημερίδας «Αλήθεια» 23/12/1994

CYUTL GA-3-3.3.-3.3.4.

Απόκομμα εφημερίδας «Χαραυγή» 23/12/1994

CYUTL GA-3-3.3.-3.3.5.

Απόκομμα εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 23/12/1994

CYUTL GA-3-3.3.-3.3.6.

Résultats 91 à 120 sur 142