Αρχεία Βιβλιοθήκης

Γυμνασιάρχης

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Γυμνασιάρχης

Equivalent terms

Γυμνασιάρχης

Σχετικοί όροι

Γυμνασιάρχης

1 αποτελέσματα από Γυμνασιάρχης

1 results directly related Exclude narrower terms

Πολιτική

Περιεχόμενα Επιστολές στήριξης όταν ο Νικόλαος Ξιούτας επαύθη από τη θέση του Γυμνασιάρχη του Ελληνικού Γυμνασίου Λεμεσού 27.8.1943 μετά από προεκλογική ομιλία του στις 19.3.1943 : 20.1.1 Επιστολή Πική Καλογήρου προς Νικόλαο Ξιούτα 2.10.1.2 Επιστο...

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)