Αρχεία Βιβλιοθήκης

Νομικοί Σύμβουλοι

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Νομικοί Σύμβουλοι

Equivalent terms

Νομικοί Σύμβουλοι

Σχετικοί όροι

Νομικοί Σύμβουλοι

1 αποτελέσματα από Νομικοί Σύμβουλοι

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Γιαννάκη Αγαπίου

  • GA
  • Collection

Το αρχείο του δικηγόρου Γιαννάκη Αγαπίου περιέχει κυρίως λογοτεχνικά και σατιρικά κείμενα, αλλά και νομικά θέματα. Το αρχείο περιέχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό, περιοδικά και εφημερίδες.