Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 10.34 - Υπόμνημα Γιάννη Χρυσοπούλου για ζητήμα μουσικής και σχετική επιστολή

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-10-10.34

Τίτλος

Υπόμνημα Γιάννη Χρυσοπούλου για ζητήμα μουσικής και σχετική επιστολή

Ημερομηνία(ες)

  • 1964 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

13 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Επιστολή προς τον Σ.Μιχαηλίδη ημερομηνίας 8/10/64 από τον Βύρων Κολάσσης σε σχέση με το υπόμνημα του Γιάννη Χρυσόπουλου στον υπουργό για τη μουσική 8/10/1964
2) Εισηγήσεις
3) Υπόμνημα Γιάννη Χρυσοπούλου προς Υπουργό Παιδείας για ζητήματα μουσικής
4) Διαπιστώσεις
5) Προτάσεις

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-10-10.34

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Revised

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

29/12/2016

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

10.34.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

3.9 MiB

Μεταφορτώθηκε

29 Δεκεμβρίου 2016 1:54 π.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες