Αρχεία Βιβλιοθήκης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο, Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών Λεμεσού καταγράφει και ψηφιοποιεί αρχεία και συλλογές με σκοπό τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Λεμεσού. Τα τεκμήρια που ψηφιοποιούνται είναι ανοικτά στο διαδίκτυο στη διάθεση των ερευνητών που ενδιαφέρονται να τα μελετήσουν, ενώ ως φυσικά αντικείμενα παραμένουν στην ιδιοκτησία των νόμιμων κατόχων τους.