Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 8.60 - Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-8-8.60

Τίτλος

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

Ημερομηνία(ες)

  • 1938 - 1976 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

40 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Ελληνική Κύπρος: πνευματική εκδήλωσις του λογοτεχνικού και καλλιτεχνικού κόσμου της Ελλάδος 16/9/1958
2) Σύλλογος Αποφοίτων Αμερικάνικου Κολλεγίου Θηλέων Σειρά διαλέξεων για τον πολιτισμό της Κύπρου 18 και 25/2/1976, 3 και 10/3/1976
3) Lecture-recital of Greek Folk Song by Solon Michaelides 5/10/1948
4) Concorso pianistico internazionale Feruccio Busoni 1972
5) Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών: καταστατικόν ενώσεως και κανονισμός ταμείου αλληλοβοήθειας

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-8-8.60

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση

Κατάσταση

Draft

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

21/9/2016

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

8.60.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

5.2 MiB

Μεταφορτώθηκε

03 Οκτωβρίου 2016 2:00 π.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες