Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 14.1 - Έγγραφα του Σόλωνα Μιχαηλίδη κατά τη διδασκαλία του στη Κύπρο

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-14-14.1

Τίτλος

Έγγραφα του Σόλωνα Μιχαηλίδη κατά τη διδασκαλία του στη Κύπρο

Ημερομηνία(ες)

  • 1954 - 1956 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

20 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Επιστολή Σόλωνα Μιχαηλίδη με την οποία αιτείται άδεια απουσίας για το σοχ. έτος 1956-1957
Επιστολή καθηγητών του Ελληνικού Γυμνασίου Λεμεσού προς Εφορεία των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού
Επιστολή Γυμνασιάρχη Γυμνασίου Αμμοχώστου προς κ. Φελλά για τη δολοφονία του μαθητή Πέτρου Γιάλλουρου
Επιστολή Commisioner of Limassol
Σημείωμα επί της συναντήσεως της αντιπροσωπείας του καθηγητικού συλλόγου μετά του προέδρου της εφορείας την 19ην Ιανουαρίου 1956.
Απόφασις συνεδριάσεως καθηγητικού συλλόγου Ημερ. 19.1.1956
Ελληνικόν Γυμνάσιο Λεμεσού
Επιστολή Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού προς Σόλωνα Μιχαηλίδη σχετικά με τη μισθοδοσία καθηγητών
Επιστολή Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού προς Σόλωνα Μιχαηλίδη σχετικά με την ανάκληση της παραίτησις του
Επιστολή Σόλωνα Μιχαηλίδη προς Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού όπου υποβάλλει την παραίτησις του
Επιστολή δια της οποίας υποβάλλεται η παραίτηση του Σ.Μιχαηλίδη από τη θέση του καθηγητή από το Λανίτειο Ελληνικό Γυμνάσιο.
Επιστολή δια της οποίας υποβάλλεται η παραίτηση του Σ.Μιχαηλίδη από τη θέση του καθηγητή από το Ελληνικό Γυμνάσιο Λεμεσού.
Επιστολή Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για τη διευθέτηση συνάντησης
Επιστολή Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού προς Σόλωνα Μιχαηλίδη με την οποία παραχωρείται άδεια απουσίας

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-14-14.1

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

5/8/2016, 31/8/2016

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

14.1.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

9.1 MiB

Μεταφορτώθηκε

31 Αυγούστου 2016 3:53 π.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες