Αρχεία Βιβλιοθήκης

File 5B - Οικογένειες κανταδόρων 1878 και μετά.

Οικογένεια Φασουλιώτη Γιώργος Φασουλιώτης, 1895... Πάνος Φασουλιώτης Οικογένεια Κλεάνθη Φανάρη... Λάκης Φανάρης στα ανθεστή... Οικογένεια Γιώργου Γιωργα... Περικλής Γιωργαλλέτος, 1949- Κώστας Δημητρίου Ποτονίδη... Πανίκος και Ανδρέας Ποτον... Oικογένεια Αντωνιάδη, 193...
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 21 Προβολή όλων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL TM-5-5B

Τίτλος

Οικογένειες κανταδόρων 1878 και μετά.

Ημερομηνία(ες)

  • 1920 - 2011 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

File

Μέγεθος και Υπόστρωμα

21 υποφάκελοι περιέχουν 52 τεκμήρια.

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Στο πιο πάνω τεκμήριο παρουσιάζονται στοιχεία για τις οικογένειες κανταδόρων που άφησαν εποχή αλλά και που συνέχισαν την κανταδοριστική παράδοση.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες