Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 3B30 - Φωτογραφίες του 1980, 1986 και 1996

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL TM-3-3B-3B30

Τίτλος

Φωτογραφίες του 1980, 1986 και 1996

Ημερομηνία(ες)

  • 1920 - 2011 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

3 φωτογραφίες

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Στο πιο πάνω τεκμήριο παρουσιάζονται 3 φωτογραφίες και τα στοιχεία τους είναι τα ακόλουθα :
1.Στο Λονδίνο 1996 έξω από το σπίτι του Φύτου υπεύθυνου του κέντρου της Κυπριακής Παροικίας. Κάτω : Περικλής, Μανδαλιός, Αντώνης. Πίσω αριστερά : ο διευθυντής του London Greek Radio, Πόλυς, Τάκης, Ακαζού, Λόλλος, Μάρκος, Τάσος, Πέτρος.
2.Κανταδόροι Γιωργαλλέτοι την τελευταία Κυριακή των Καρναβαλιών στην οδό Αγίου Ανδρέου το 1980.
3. Τελευταία Κυριακή των Καρναβαλιών 1986 πάνω στο άρμα. Διακρίνονται οι πιο κάτω : Μανδαλιός ,Ρινόκερος,Μάρκος,Τάκης.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

3B30.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

195.2 KiB

Μεταφορτώθηκε

07 Μαρτίου 2013 11:41 μ.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες