Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 5Α14 - Φωτογραφίες ξενοδοχείου CONTINENTAL

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL TM-5-5A-5Α14

Τίτλος

Φωτογραφίες ξενοδοχείου CONTINENTAL

Ημερομηνία(ες)

  • 1920 - 2011 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

2 φωτογραφίες

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Φωτογραφία του 1953 :Διακρίνεται το ξενοδοχείο ‘‘CONTINENTAL’’ βάση της κριτικής επιτροπής για τα τραγούδια των κανταδόρων.
Φωτογραφία του 1953: Διακρίνεται καθαρά το ξενοδοχείο ‘‘CONTINENTAL’’. Η κριτική επιτροπή του καρναβαλιού που αποφάσιζε να δώσει το πρώτο βραβείο στην καλύτερη ομάδα κανταδόρων , ευρίσκετο έξω από το ξενοδοχείο ‘‘CONTINENTAL’’. Επίσης διακρίνεται καθαρά ο παραλιακός δρόμος, που γινόταν η μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση της τελευταίας Κυριακής .

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

5A14.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

2 MiB

Μεταφορτώθηκε

13 Μαρτίου 2013 1:35 π.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες