Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 9.32 - Σημειώσεις αντιστίξεως

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-9-9.32

Τίτλος

Σημειώσεις αντιστίξεως

Ημερομηνία(ες)

  • 1975 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1975

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Λίγα λόγια προλογικά
2) Αντίστιξη σε δύο μέρη
3) Κεφάλαιον Ι Πρώτον είδος
4) Β Είδος
5) Τρίτον Είδος
6) Τέταρτον Είδος
7) Ε' Είδος
8) Τρίφωνη Αντίστιξη
9) Τετράφωνη Αντίστιξη
10) Πεντάφωνη Αντίστιξη
11) Εξάφωνη Αντίστιξη
12) Επτάφωνη και Οκτάφωνη Αντίστιξη
13) Ανάμιξη Ειδών
14) Διπλή Χορωδία
15) Κανών
16) Διπλή αντίστιξη
17) Διπλή αντίστιξη στην 8η
18) Διπλή αντίστιξη στη 15η
19) Διπλή αντίστιξη στη 10η
20) Τριπλή αντίστιξη
21) Τριπλή αντίστιξη στην 8η
22) Τριπλή αντίστιξη στη 10η και 12η
23) Τετραπλή αντίστιξη
24) Πενταπλή αντίστιξη
25) Πεποικιλμένον χορικόν (Choral Varie)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-9-9.32

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

13/3/2017

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

9.32.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

24 MiB

Μεταφορτώθηκε

13 Μαρτίου 2017 4:56 π.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες