Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 16.59 - Bulletin of the International Folk Music Council, No. XI, March, 1957

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-16-16.59

Τίτλος

Bulletin of the International Folk Music Council, No. XI, March, 1957

Ημερομηνία(ες)

  • 1957 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

23 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Editorial
IFMC News
Conferences
International Catalogue of Recorded Folk Music
Report of the Yugoslav National Committee
Canadian Branch
Reports from Organizations
African Music Society
Uganda Museum
Society for Ethno-Musicology
Phonogramm Archiv, Museum für Völkerkunde, Berlin
Institute of Russian Literature (Leningrad)
English Folk Dance and Song Society
Österreichisches Volksliedwerk
Sarajevo Institute of Folklore Studies
Federation of Malaya
Reports from Members
Austria (R. Wolfram)
Belgium (R. Pinon)
Italy (L. Colacicchi)
New South Wales, Australia (C. Hosking)
Norway (A. Bjorndal)
Spain—Basque Country (S. Barandjaran)
Personalia
Forthcoming Events
Radio Notes
Norsk Rikskringkasting
Israel Broadcasting Service
Radiotelevisione ltaliana
Baycrischer Rundfunk
Österreichischer Rundfunk
Yugoslav Radiodiflusion

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-16-16.59

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

29/9/2016

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

16.59.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

4.4 MiB

Μεταφορτώθηκε

29 Σεπτεμβρίου 2016 3:39 π.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες