Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 9.39 - Σημειώσεις οργανολογίας - ενορχηστρόσεως Σ. Μιχαηλίδη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-9-9.39

Τίτλος

Σημειώσεις οργανολογίας - ενορχηστρόσεως Σ. Μιχαηλίδη

Ημερομηνία(ες)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

78 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Εισαγωγή Ορχήστρα
2) Κεφ. Α - 'Εγχορδα
3) Η οικογένεια του βιολιού Ιστορία
4) Το Βιολί
5) Τεχνική
6) Διπλές νότες
7) Τριπλές - τετραπλές νότες
8) Αρμονικοί φθόγγοι
9) Η Βιόλα
10) Χαρακτηριστικά ως χορδής της βιόλας
11) Διπλές κλ. νότες
12) Αρμονικοί φθόγγοι
13) Τόξο - Γενική χρήση της βιόλας
14) Το Βιολοντσέλλο
15) Ένταση
16) Χαρακτηριστικά των χορδών
17) Διπλές νότες - Συγχορδίες
18) Αρμονικοί φθόγγοι
19) Το Κοντραμπάσο
20) Χαρακτηριστικά του οργάνου
21) Αρμονικοί
22) Γενικές παρατηρήσεις
23) Η Άρπα
24) Αρπέσματα - Γκιλσάντο
25) Αρμονική
26) Τρίλλοι και τρέμουλα
27) Χρωματική άρπα
28) Τα πνευστά
29) Ξύλινα πνευστά
30) Το Φλάουτο
31) Το Όμποε
32) Το Αγγλικό Κόρνο
33) Το Κλαρινέττο
34) Το Φαγκότο
35) Τα Χάλκινα
36) Το Κόρνο
37) Η Τρομπέτα
38) Η Τούμπα
39) Τα Κρουστά
40) Τα Κύμβαλα
41) Το Γκόγκ ή Ταμ-Ταμ
42) Οι Καστανιέτες
43) Διάφορα άλλα κρουστά
44) Κρουστά με καθορισμένο ύψος
45) Τα Τύμπανα
46) Κώδωνες
47) Το Βιμπραφόν
48) Πληκτά
49) Η Τσελέστα
50) Τα Κύματα Martenot

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-9-9.39

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

16/3/2017

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

9.39.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

29.8 MiB

Μεταφορτώθηκε

16 Μαρτίου 2017 3:16 π.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες