Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 11.38 - Έγγραφα Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-11-11.38

Τίτλος

Έγγραφα Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία(ες)

  • 1960 - 1969 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

33 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Προσθήκη 22/10/1966
2) Σημείωμα Επί του Σχεδίου Π.Δ. "Περί οργανώσεως και Λειτουργίας της Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος
3) Περί οργανώσεως και Λειτουργίας της Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος
4) Προϋπολογισμός δαπάνης προσλήψεως προσωπικού Κ.Ο.Θ., επί συμβάσει Ιδιωτικού Δικαίου 11/3/1969
5) Σημείωμα Σόλωνα Μιχαηλίδη προς Τμήμα Μουσικής για έγκριση πλήρωσης 20 θέσεων μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού για τη Κ.Ο.Θ. 11/3/1969
6) Μνημόνιον επί των θεμάτων της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης 7/3/1969
7) Επιστολή Σόλωνα Μιχαηλίδη προς Υφυπουργόν Προεδρίας Κυβερνήσεως για την εξομοίωση των μισθών εκτάκτων προς τους έκτακτους της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης 25/6/1969
8) Επιστολή Σόλωνα Μιχαηλίδη προς Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως σε σχέση με την δεσποινίδα Ελένη Κούμη 2/8/1969
9) Προτεινόμενο πρόγραμμα για συμμετοχή της κ. Α. Καζαντζή σε μιαν συναυλία της ΣΟΒΕ
10) Giuseppe Tartini Κονσέτρο εις ρε ελάσσονα
11) J. J. Bach - Κονσέτρο αρ. 2 για βιολί εις μι ελάσονα
12) Αναφορά επί της λειτουργίας της Κ.Ο.Θ. 25/4/1968
13) Σχέδιον Α
14) Θέματα Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος
15) Υπηρεσιακό Σημείωμα Θέματα Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος
16) Υπόμνημα των Μελών της Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος προς Υπουργόν Εργασίας Γεώργιο Μπακατσέλο 24/3/1965
17) Προκήρυξη θέσης εκτάκτου Αρχιμουσικού 16/1/1965
18) Θέματα: Συμφωνική Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος 8/12/1965
19) Σημείωμα Αλεξ. Δ. Θεοδοσιάδη τέως Υπουργου σχετικά με το θέμα της Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος στο Σόλωνα Μιχαηλίδη 22/4/1966
20) Σχέδιον Β΄
21) Σύντομο ιστορικό της Σ.Ο.Β.Ε.
22) Επιστολή προς Υπουργείον Εθνικής Παιδείας για την έγκριση πιστώσεων για την πλήρωσιν της θέσης Γενικού Διευθυντή Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος 14/1/1967

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-11-11.38

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

4/11/2016

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

11.38.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

10.2 MiB

Μεταφορτώθηκε

08 Νοεμβρίου 2016 10:19 μ.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες