Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 4.66 - Χειρόγραφες σημειώσεις Σόλωνα Μιχαηλίδη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-4-4.66

Τίτλος

Χειρόγραφες σημειώσεις Σόλωνα Μιχαηλίδη

Ημερομηνία(ες)

  • 1946 - 1947 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

47 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Allent Hall 31/8/1946 B.B.C. Symphony Orchestra
2) Benjamin Britten The rape of Lucretia 7/9/1946
3) 19th September
4) 20th September
5) 7/10/1946
6) Guildhall
7) Edric
8) 9/10/1946 Trinity College of Music
9) 9/10/1946 Royal College of Music
10) 11/10/1946 Dalcroze Training College
11) 16/10/1946 Dolmetsch Foundation
12) 17/10/1946
13) 22/10/1946
14) 24/10/1946
15) 27/10/1946
16) 28/10/1946
17) 29/10/1946
18) 29/10/1946
19) 4/11/1946
20) 5/11/1946
21) 7/11/1946
22) 8/11/1946
23) 10/11/1946
24) 14-15th/11/1946
25) 19/11/1946
26) 20/11/1946
27) 21/11/1946
28) 22/11/1946 Liverpool
29) 23/11/1946
30) 25/11/1946
31) 26/11/1946
32) 27/11/1946
33) 28/11/1946
34) 29/11/1946
35) 1/11/1946
36) 2/11/1946
37) 3/11/1946
38) 8/12/1946
39) 24/4/1947
40) 28/4/1947
41) Modern Harmony
42) Ελληνική Μουσική
43) Books to be returned
44) Harmony
45) Books
46) New Records
47) B. Paritten

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-4-4.66

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

16/5/2017

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

4.66.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

9.1 MiB

Μεταφορτώθηκε

16 Μαΐου 2017 5:58 π.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες