Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 10.20 - Υπηρεσιακά Ωδείου Θεσσαλονίκης

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-10-10.20

Τίτλος

Υπηρεσιακά Ωδείου Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία(ες)

  • 1957 - 1972 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

16 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Ανακοίνωσις προσαύξησης μισθού κατά 26% του Σόλωνα Μιαχηλίδη
2) Ανακοίνωσις προσαύξησης μισθού κατά 22% του Σόλωνα Μιαχηλίδη
3) Ανακοίνωσις προσαύξησης μισθού κατά 20% του Σόλωνα Μιαχηλίδη
4) Ανακοίνωσις προσαύξησης μισθού κατά 8% του Σόλωνα Μιαχηλίδη
5) Επιστολή προς Σόλωνα Μιχαηλίδη από την Αναπληρώτρια του Υποδιεθυντού του Ωδείου Θεσσαλονίκης σχετικά με τον ορισμό μελών Εξεταστικών Επιτροπών Απολυτηρίων Εξετάσεων 19/5/1971
6) Απόφασις περί ανασυνθέσεως εξεταστικών επιτροπών Ωδείου Θεσσαλονίκης του σχολικού έτους 1970-1971
7) Επιστολή προς Σόλωνα Μιχαηλίδη με θέμα ανακοίνωση αποχωρήσεως υπαλλήλου λόγω συμπληρώσεως 35ετίας 5/1/1971
8) Αριθμ. Πρακτικού 108 Συνεδρίασης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού Ωδείου Θεσσαλονίκης
9) Περί χορηγήσεως 4ης τριετίας εις τον Σόλωνα Μιχαηλίδη
10) Περί χορηγήσεως 4ης τριετίας εις τον Σόλωνα Μιχαηλίδη
11) Υπηρεσιακόν Σημείωμα Κρατικόν Ωδείον Θεσσαλονίκης
12) Προς Ελεγκτικόν Συνέδριον
13) Διορισμός Σόλωνα Μιχαηλίδη ως Διευθυντού Ωδείου Θεσσαλονίκης
14) Επιστολή προς Σόλωνα Μιχαηλίδη από Διευθυντή Ωδείου Θεσσαλονίκης σχετικά με το πρόγραμμα εξετάσεων 14/1/1972
15) Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου σχολικού έτους 1971-1972

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-10-10.20

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

20/9/2016

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

10.20.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

4.4 MiB

Μεταφορτώθηκε

19 Σεπτεμβρίου 2016 10:45 μ.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες