Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 16.9 - International Folk Music Council

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-16-16.9

Τίτλος

International Folk Music Council

Ημερομηνία(ες)

  • 1949 - 1951 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

18 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

International Folk Music Council agenda Seven Meeting of the Executive Board
Amendments to the statues
Amendements aux statuts
Memorandum on international Folk Music Festivals
Coupon for the excursion
Πρόσκληση στο Σόλωνα Μιχαηλίδη να παρευρεθεί στην υποδοχή στο Συνέδριο και Φεστιβάλ στη Γιουγκοσλαβία
Πρόσκληση στο Σόλωνα Μιχαηλίδη για να παρευρεθεί στην υποδοχή του
Report of the Executive Board for the years 1949-1950 and 1950-1951
International catalogue of Folk Music Records
Questionnaire A
Questionnaire B

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-16-16.9

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

8/8/2016, 6/9/2016

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

16.9.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

7.5 MiB

Μεταφορτώθηκε

06 Σεπτεμβρίου 2016 4:16 π.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες