Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 12.48 - Διαθήκη Σόλωνα Μιχαηλίδη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-12-12.48

Τίτλος

Διαθήκη Σόλωνα Μιχαηλίδη

Ημερομηνία(ες)

  • 1978 - 1980 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

6 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Ιδιόχειρη Διαθήκη Σόλωνα Μιχαηλίδη 20 Αυγούστου 1978
2) Δημοσίευση ιδιόχειρης Διαθήκης Σόλωνα Μιχαηλίδη 27 Σεπτεμβρίου 1979
3) Ιδιόχειρη Διαθήκη Σόλωνα Μιχαηλίδη 20 Αυγούστου 1978
4) Βεβαίωση δικηγόρου Παναγ. Ν. Παπαρούνη ότι η Καλλιόπη Μιχαηλίδου είναι η μοναδική κληρονόμος του Σόλωνος Μιχαηλίδη

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-12-12.48

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Full

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

16/5/2017

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

12.48.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

2.3 MiB

Μεταφορτώθηκε

16 Μαΐου 2017 12:45 π.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες