Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 10.35 - Συμμετοχή Σόλωνα Μιχαηλίδη σε απολυτήριες εξετάσεις του Ωδείου Αθηνών

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-10-10.35

Τίτλος

Συμμετοχή Σόλωνα Μιχαηλίδη σε απολυτήριες εξετάσεις του Ωδείου Αθηνών

Ημερομηνία(ες)

  • 1979 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

8 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Επιστολή από Ωδείο Αθηνών προς Σόλωνα Μιχαηλίδη για συμμετοχή του στη θερινή περίοδο των εξετάσεων του σχολικού έτους 1978-1979 17/6/1979
2) Απόφαση ορισμού επιτροπών απολυτηρίων εξετάσεων θερινής περιόδου σχολικού έτους 1978-1979 ωδείου Αθηνών 31/5/1979
3) Απολυτήριοι εξετάσεις της σχολής μονωδίας Ωδείου Αθηνών 21/6/1979
4) Απολυτήριοι εξετάσεις της σχολής βιολοντσέλου Ωδείου Αθηνών 22/6/1979
5) Απολυτήριοι εξετάσεις της σχολής πιάνου Ωδείου Αθηνών 25/6/1979
6) Απολυτήριοι εξετάσεις της σχολής πιάνου Ωδείου Αθηνών 25/6/1979
7) Απολυτήριοι εξετάσεις της σχολής πιάνου Ωδείου Αθηνών 26/6/1979

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-10-10.35

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

4/1/2016

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

10.35.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

2.4 MiB

Μεταφορτώθηκε

04 Ιανουαρίου 2017 12:44 π.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες