Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 10.1 - Υπηρεσιακά Ωδείου Θεσσαλονίκης

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-10-10.1

Τίτλος

Υπηρεσιακά Ωδείου Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία(ες)

  • 1967 - 1978 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

38 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Περί προϋπηρεσίας μουσικών της Κ.Ο.θ παρά τη συμφωνική ορχήστρα του Ωδείου Θεσσαλονίκης
Reference blank
Διαταγή Υπουργείου Εσωτερικών προς Νομαρχία του Κράτους
Πρακτικά από συζητήσεις που έγιναν στην Θεσσαλονίκη, κατά την πρόσφατη εκεί μετάβαση του Γ.Λεωτσάκου
Συζήτηση 6 Σεπτεμβρίου, βράδυ στην ''Τέχνη''
Προς την Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία ''Τέχνη''
Πρακτικά συνεδρίασης 15 Οκτωβρίου 1973
Προσθήκη στο πρακτικό της 17ης Αυγούστου 1973
Ομάς εργασίας δια την επιλογήν μουσικών συνθέσεων πρός έκδοσιν
Πρακτικόν 13/15.3.74
Πρακτικόν 14/19.3.1974
Πρακτικόν 15/26.3.74
Πρακτικόν 18/19.4.74
Πρακτικόν 1/11.1.74
Πρακτικόν 4/22.1.1974
Πρακτικόν 5/25.1.1974
Πρακτικόν 6/30.2.1974
Πρακτικόν 7/5.2.74

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-10-10.1

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

15/7/2016, 10/8/2016

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

10.1.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

12 MiB

Μεταφορτώθηκε

09 Αυγούστου 2016 11:14 μ.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες