Αρχεία Βιβλιοθήκης

Pièce 10.1 - Υπηρεσιακά Ωδείου Θεσσαλονίκης

Zone d'identification

Code de référence

CYUTL SM-10-10.1

Intitulé

Υπηρεσιακά Ωδείου Θεσσαλονίκης

Date(s)

  • 1967 - 1978 (Production)

Niveau de description

Pièce

Importance matérielle et support

38 τεκμήρια

Zone du contexte

Histoire archivistique

Modalités d'entrée

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

Περί προϋπηρεσίας μουσικών της Κ.Ο.θ παρά τη συμφωνική ορχήστρα του Ωδείου Θεσσαλονίκης
Reference blank
Διαταγή Υπουργείου Εσωτερικών προς Νομαρχία του Κράτους
Πρακτικά από συζητήσεις που έγιναν στην Θεσσαλονίκη, κατά την πρόσφατη εκεί μετάβαση του Γ.Λεωτσάκου
Συζήτηση 6 Σεπτεμβρίου, βράδυ στην ''Τέχνη''
Προς την Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία ''Τέχνη''
Πρακτικά συνεδρίασης 15 Οκτωβρίου 1973
Προσθήκη στο πρακτικό της 17ης Αυγούστου 1973
Ομάς εργασίας δια την επιλογήν μουσικών συνθέσεων πρός έκδοσιν
Πρακτικόν 13/15.3.74
Πρακτικόν 14/19.3.1974
Πρακτικόν 15/26.3.74
Πρακτικόν 18/19.4.74
Πρακτικόν 1/11.1.74
Πρακτικόν 4/22.1.1974
Πρακτικόν 5/25.1.1974
Πρακτικόν 6/30.2.1974
Πρακτικόν 7/5.2.74

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Accroissements

Mode de classement

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

Conditions de reproduction

Langue des documents

Écriture des documents

Notes sur la langue et l'écriture

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

Instruments de recherche

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Existence et lieu de conservation des copies

Unités de description associées

Descriptions reliés

Zone des notes

Identifiant(s) alternatif(s)

Points d'accès

Points d'accès sujets

Points d'accès lieux

Points d'accès Noms

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

CY SM-10-10.1

Identifiant du service responsable de la description

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Règles et/ou conventions utilisées

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Niveau d'élaboration

Final

Niveau de détail

Moyen

Dates de production, de révision, de suppression

15/7/2016, 10/8/2016

Langue(s)

Écriture(s)

Sources

Métadonnées de l'objet numérique

Nom du fichier

10.1.pdf

Type de support

Texte

Type MIME

application/pdf

Taille du fichier

12 MiB

Déposé

9 août 2016 23:14

Zone des droits sur l'objet numérique (Fichier maître)

Zone des droits sur l'objet numérique (Référence)

Zone des droits sur l'objet numérique (Vignette)

Zone des entrées

Sujets en relation

Personnes et organismes en relation

Lieux en relation