Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Πεδίο Αναγνώρισης

Τύπος της Οντότητας

Person

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Τυποποιημένη μορφή(ες) του ονόματος σύμφωνα με άλλους κανόνες

Άλλες μορφές του ονόματος

Κωδικοί αναγνώρισης για Συλλογικά Όργανα

Πεδίο περιγραφής

Ημερομηνίες της ύπαρξης

1901-1984

Ιστορικό/Βιογραφικό

Τοποθεσίες

Λεμεσός

Νομικό καθεστώς

Λειτουργίες, επάγγελμα και δραστηριότητες

Δάσκαλος

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Εσωτερική δομή/γενεαλογία<

Γενικό πλαίσιο

Πεδίο σχέσεων

Access points area

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Occupations

Πεδίο ελέγχου

Authority record identifier

CYNK

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

UTL

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙ.ΠΑ.Π (Γ), Δεύτερη έκδοση

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

  • Ελληνικά

Γραφή(ες)

  • Ελληνικό

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

  • Clipboard

  • Εξαγωγή

  • EAC

Related subjects

Συνδεόμενες Τοποθεσίες