Αρχεία Βιβλιοθήκης

Pièce 8.93 - Έκθεσις μορφωτικής υπηρεσίας και μουσείου κειμηλίων εθνικού αγώνος έτη 1968-1969

Zone d'identification

Code de référence

CYUTL SM-8-8.93

Intitulé

Έκθεσις μορφωτικής υπηρεσίας και μουσείου κειμηλίων εθνικού αγώνος έτη 1968-1969

Date(s)

  • 1970 (Production)

Niveau de description

Pièce

Importance matérielle et support

52 τεκμήρια

Zone du contexte

Histoire archivistique

Modalités d'entrée

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

1) Κοινοτικαί Βιβλιοθήκαι
2) Εικαστικαί τέχναι
3) Α. Έκθεσις τέχνης εν Κύπρω
4) Β' Εκθέσεις τέχνης εις το Εξωτερικό
5) Αγορά έργων τέχνης
6) Αγορά λογοτεχνικών βιβλίων
7) Θέατρον
8) Διαλέξεις
9) Μουσική
10) Μετάκλησις Κυπρίων καλλιτεχνών διακρινόμενων εν τω εξωτερικό
11) Εκδόσεις
12) Μνημεία
13) Αρχεία πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής
14) Δραστηριότητες προσωπικού
15) Αι παρά τη, μορφωτική, υπηρεσία, συμβουλευτικαί επιτροπαί
16) Έκθεσις μουσείου κειμηλίων αγώνος έτη 1968-1969

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Accroissements

Mode de classement

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

Conditions de reproduction

Langue des documents

Écriture des documents

Notes sur la langue et l'écriture

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

Instruments de recherche

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Existence et lieu de conservation des copies

Unités de description associées

Descriptions reliés

Zone des notes

Identifiant(s) alternatif(s)

Points d'accès

Points d'accès sujets

Points d'accès lieux

Points d'accès Noms

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

CY SM-8-8.93

Identifiant du service responsable de la description

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Règles et/ou conventions utilisées

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Niveau d'élaboration

Final

Niveau de détail

Moyen

Dates de production, de révision, de suppression

27/12/2016

Langue(s)

Écriture(s)

Sources

Métadonnées de l'objet numérique

Nom du fichier

8.93.pdf

Type de support

Texte

Type MIME

application/pdf

Taille du fichier

28.9 MiB

Déposé

26 décembre 2016 22:19

Zone des droits sur l'objet numérique (Fichier maître)

Zone des droits sur l'objet numérique (Référence)

Zone des droits sur l'objet numérique (Vignette)

Zone des entrées

Sujets en relation

Personnes et organismes en relation

Lieux en relation