Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 8.119 - Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας Σόλωνα Μιχαηλίδη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-8-8.119

Τίτλος

Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας Σόλωνα Μιχαηλίδη

Ημερομηνία(ες)

  • 1956 - 1971 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

20 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Έγγραφο Γραφείου Παιδείας στο Σόλωνα Μιχαηλίδη για το πιστοποιητικό υπηρεσίας
2) Βεβαίωση προϋπηρεσίας Σόλων Μιχαηλίδη του Μητροπολίτη Κιτίου 14/9/1956
3) Βεβαίωση προϋπηρεσίας Σόλων Μιχαηλίδη του Μητροπολίτη Κιτίου 14/9/1956
4) Βεβαίωση προϋπηρεσίας Σόλων Μιχαηλίδη του Μητροπολίτη Κιτίου 14/9/1956
5) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας Σόλωνα Μιχαηλίδη από το Διευθυντή της Παιδείας 28/2/1957
6) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας Σόλωνα Μιχαηλίδη από το Διευθυντή του Γραφείου Ελληνικής Παιδείας 14/9/1962
7) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας Σόλωνα Μιχαηλίδη από την Εφορεία Ελλην. Εκπαιδευτηρίων 12/12/1962
8) Βεβαίωση Ελλην. Εφορείας Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού για την περίοδο που υπηρέτησε ο Σόλων Μιχαηλίδης στο Λανίτειον Ελληνικό Γυμνάσιο 4/3/1971
9) Βεβαίωση αποδοχών Σόλωνα Μιχαηλίδη ως Γενικός Διευθυντής Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης 12/1/1971
10) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών Σόλωνα Μιχαηλίδη από 1/9/1925-30/12/1970 12/1/1971
11) Βεβαίωση προϋπηρεσίας Σόλωνα Μιχαηλίδη ως δημοδιδάσκαλος στα Σχολεία Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως στη Κύπρο 15/3/1971
12) Βεβαίωση Εφορείας Ελλην. Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού για τη προϋπηρεσία του Σόλωνα Μιχαηλίδη στο Κοινοτικό Λανίτειο Ελληνικό Γυμνάσιο από 1/9/1941-31/8/1956 4/3/1971
13) Πιστοποιητικό υπηρεσίας Εφορίας Ελλην. Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού για τη προϋπηρεσία του Σόλωνα Μιχαηλίδη στο Λανίτειο Ελληνικό Γυμνάσιο 30/8/1956
14) Βεβαίωση προϋπηρεσίας Σόλωνα Μιχαηλίδη ως δημοδιδάσκαλος στα Σχολεία Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως στη Κύπρο 15/3/1971
15) Βεβαίωση προϋπηρεσίας Σόλωνα Μιχαηλίδη ως δημοδιδάσκαλος στα Σχολεία Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως στη Κύπρο 15/3/1971
16) Βεβαίωση Εφορείας Ελλην. Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού για την υπηρεσία του Σόλωνα Μιχαηλίδη στο Λανίτειο Ελληνικό Γυμνάσιο Λεμεσού ως καθηγητής 1/9/1941-31/8/1956 4/3/1971
17) Βεβαίωση αποδοχών μήνα Φεβρουαρίου 1971 του Σόλωνα Μιχαηλίδη ως Γενικού Διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης 13/3/1971
18) Βεβαίωση επιδόματος αδείας 1969-1970 Σόλωνα Μιχαηλίδη από το Ωδείο Θεσσαλονίκης 10/3/1971
19) Πιστοποιητικό υπηρεσία Σόλωνα Μιχαηλίδη ως δημοδιδάσκαλος Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως στη Κύπρο 1/9/1925-1932 1/12/1968

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-8-8.119

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

9/5/2017

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

8.119.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

5.9 MiB

Μεταφορτώθηκε

08 Μαΐου 2017 11:20 μ.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες