Αρχεία Βιβλιοθήκης

Pièce 8.119 - Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας Σόλωνα Μιχαηλίδη

Zone d'identification

Code de référence

CYUTL SM-8-8.119

Intitulé

Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας Σόλωνα Μιχαηλίδη

Date(s)

  • 1956 - 1971 (Production)

Niveau de description

Pièce

Importance matérielle et support

20 τεκμήρια

Zone du contexte

Histoire archivistique

Modalités d'entrée

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

1) Έγγραφο Γραφείου Παιδείας στο Σόλωνα Μιχαηλίδη για το πιστοποιητικό υπηρεσίας
2) Βεβαίωση προϋπηρεσίας Σόλων Μιχαηλίδη του Μητροπολίτη Κιτίου 14/9/1956
3) Βεβαίωση προϋπηρεσίας Σόλων Μιχαηλίδη του Μητροπολίτη Κιτίου 14/9/1956
4) Βεβαίωση προϋπηρεσίας Σόλων Μιχαηλίδη του Μητροπολίτη Κιτίου 14/9/1956
5) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας Σόλωνα Μιχαηλίδη από το Διευθυντή της Παιδείας 28/2/1957
6) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας Σόλωνα Μιχαηλίδη από το Διευθυντή του Γραφείου Ελληνικής Παιδείας 14/9/1962
7) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας Σόλωνα Μιχαηλίδη από την Εφορεία Ελλην. Εκπαιδευτηρίων 12/12/1962
8) Βεβαίωση Ελλην. Εφορείας Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού για την περίοδο που υπηρέτησε ο Σόλων Μιχαηλίδης στο Λανίτειον Ελληνικό Γυμνάσιο 4/3/1971
9) Βεβαίωση αποδοχών Σόλωνα Μιχαηλίδη ως Γενικός Διευθυντής Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης 12/1/1971
10) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών Σόλωνα Μιχαηλίδη από 1/9/1925-30/12/1970 12/1/1971
11) Βεβαίωση προϋπηρεσίας Σόλωνα Μιχαηλίδη ως δημοδιδάσκαλος στα Σχολεία Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως στη Κύπρο 15/3/1971
12) Βεβαίωση Εφορείας Ελλην. Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού για τη προϋπηρεσία του Σόλωνα Μιχαηλίδη στο Κοινοτικό Λανίτειο Ελληνικό Γυμνάσιο από 1/9/1941-31/8/1956 4/3/1971
13) Πιστοποιητικό υπηρεσίας Εφορίας Ελλην. Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού για τη προϋπηρεσία του Σόλωνα Μιχαηλίδη στο Λανίτειο Ελληνικό Γυμνάσιο 30/8/1956
14) Βεβαίωση προϋπηρεσίας Σόλωνα Μιχαηλίδη ως δημοδιδάσκαλος στα Σχολεία Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως στη Κύπρο 15/3/1971
15) Βεβαίωση προϋπηρεσίας Σόλωνα Μιχαηλίδη ως δημοδιδάσκαλος στα Σχολεία Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως στη Κύπρο 15/3/1971
16) Βεβαίωση Εφορείας Ελλην. Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού για την υπηρεσία του Σόλωνα Μιχαηλίδη στο Λανίτειο Ελληνικό Γυμνάσιο Λεμεσού ως καθηγητής 1/9/1941-31/8/1956 4/3/1971
17) Βεβαίωση αποδοχών μήνα Φεβρουαρίου 1971 του Σόλωνα Μιχαηλίδη ως Γενικού Διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης 13/3/1971
18) Βεβαίωση επιδόματος αδείας 1969-1970 Σόλωνα Μιχαηλίδη από το Ωδείο Θεσσαλονίκης 10/3/1971
19) Πιστοποιητικό υπηρεσία Σόλωνα Μιχαηλίδη ως δημοδιδάσκαλος Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως στη Κύπρο 1/9/1925-1932 1/12/1968

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Accroissements

Mode de classement

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

Conditions de reproduction

Langue des documents

Écriture des documents

Notes sur la langue et l'écriture

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

Instruments de recherche

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Existence et lieu de conservation des copies

Unités de description associées

Descriptions reliés

Zone des notes

Identifiant(s) alternatif(s)

Points d'accès

Points d'accès sujets

Points d'accès lieux

Points d'accès Noms

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

CY SM-8-8.119

Identifiant du service responsable de la description

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Règles et/ou conventions utilisées

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Niveau d'élaboration

Final

Niveau de détail

Moyen

Dates de production, de révision, de suppression

9/5/2017

Langue(s)

Écriture(s)

Sources

Métadonnées de l'objet numérique

Nom du fichier

8.119.pdf

Type de support

Texte

Type MIME

application/pdf

Taille du fichier

5.9 MiB

Déposé

8 mai 2017 23:20

Zone des droits sur l'objet numérique (Fichier maître)

Zone des droits sur l'objet numérique (Référence)

Zone des droits sur l'objet numérique (Vignette)

Zone des entrées

Sujets en relation

Personnes et organismes en relation

Lieux en relation