Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 15.35 - Κείμενο σχετικά με την Άντισσα της Λέσβου και στίχοι τραγουδιών

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-15-15.35

Τίτλος

Κείμενο σχετικά με την Άντισσα της Λέσβου και στίχοι τραγουδιών

Ημερομηνία(ες)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

21 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Δακτυλογραφημένο κείμενο στα Αγγλικά σχετικά με την Άντισσα της Λέσβου
2) Στίχοι τραγουδιού "Καντάτα"
3) Στίχοι παιδικού τραγουδιού "Με τη Νιάνια"
4) Στίχοι παιδικού τραγουδιού "Στη γωνιά" "Ο σκάνθαρος"
5) Στίχοι παιδικού τραγουδιού "Η κούκλα" και "Βραδινή προσευχή"
6) Στίχοι παιδικού τραγουδιού "Η κούκλα" και "Βραδινή προσευχή"
7) Στίχοι παιδικού τραγουδιού "Το ξύλινο αλογάκι"
8) Στίχοι τραγουδιού "Einerlei"
9) Στίχοι τραγουδιών "Κακοκαιρία" και "Σερενάτα"

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-15-15.35

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

28/12/2016

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

15.35.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

6.2 MiB

Μεταφορτώθηκε

28 Δεκεμβρίου 2016 12:50 π.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες