Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 2Α1 - Διάφορα τραγούδια καρναβαλιών

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL TM-2-2A-2Α1

Τίτλος

Διάφορα τραγούδια καρναβαλιών

Ημερομηνία(ες)

  • 1920 - 2011 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

11 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Τα τραγούδια που περιέχει αυτός ο φάκελος είναι :
1) Λεμεσός μου,
2) Μες το τρελλό καρναβάλι,
3) Εμπρός παιδιά γλέντι χαρά,
4) Αποκριάτικο γιορτάσι,
5) Εδώ Λεμεσός,
6) Καλώς μας ήλθατε,
7) Γλεντήστε,
8) Βαλσάκι,
9) Ο μεθυσμένος,
10) Είσαι κορίτσι απο φαμήλια,
11) Συγκέντρωση

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

2A1.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

1.8 MiB

Μεταφορτώθηκε

05 Μαρτίου 2013 2:11 π.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Συνδεόμενα δικαιώματα

Βάση

Policy

Ημερομηνία έναρξης

2015-4-28

Ημερομηνίας τέλους

Documentation Identifier Type

Documentation Identifier Value

Documentation Identifier Role

Σημειώσεις Δικαιωμάτων


Act

Display

Περιορισμός

Disallow

Ημερομηνία έναρξης

Ημερομηνίας τέλους

Σημειώσεις

Συνδεόμενα δικαιώματα

Βάση

Policy

Ημερομηνία έναρξης

2015-4-28

Ημερομηνίας τέλους

Documentation Identifier Type

Documentation Identifier Value

Documentation Identifier Role

Σημειώσεις Δικαιωμάτων


Act

Replicate

Περιορισμός

Disallow

Ημερομηνία έναρξης

Ημερομηνίας τέλους

Σημειώσεις

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες