Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 3B10 - Δίσκος «Ερωτικά Κυπριακά» το1985

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL TM-3-3B-3B10

Τίτλος

Δίσκος «Ερωτικά Κυπριακά» το1985

Ημερομηνία(ες)

  • 1920 - 2011 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φωτογραφία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Στο τεκμήριο που παρουσιάζεται εμπεριέχονται φωτογραφίες από την έκδοση του δίσκου «Ερωτικά Κυπριακά» το 1985.Η ηχογράφηση έγινε στο studio mike rozakis. Στις φωτογραφίες απεικονίζονται οι πιο κάτω : Τότης Μανδαλιός,Κ.Κώνσταντινίδης,Τάκης Παπαδοπούλου και πίσω ο Ανδρέας Πετρίδης,ο μικρός είναι υπάλληλος του studio.
Στην δέυτερη φωτογραφία απο αριστερά :
Αντρέας Πετρίδης,Μάρκος, Κώστας Κώνσταντινίδου, Μανδαλίος Τότης,Παπαδοπούλου Τάκης και πίσω ο Ζήνωνας.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

3B10.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

288.1 KiB

Μεταφορτώθηκε

07 Μαρτίου 2013 11:14 μ.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες