Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 10.21 - Υπηρεσιακά Ωδείου Θεσσαλονίκης

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-10-10.21

Τίτλος

Υπηρεσιακά Ωδείου Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία(ες)

  • 1944 - 1972 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

38 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Επιστολή έγκρισης προσαύξησις κατά 40% στο Σόλωνα Μιχαηλίδη από το Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως 3/11/1969
2) Έγκριση χορηγήσεως κανονικής αδείας απουσίας Σόλωνα Μιχαηλίδη δι΄εξωτερικόν 27/5/1970
3) Έγκριση χορηγήσεως κανονικής αδείας απουσίας Σόλωνα Μιχαηλίδη δι΄εξωτερικόν 18/4/1970
4) Αριθμ. Πρακτικού 108 Συνεδρίασης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού Ωδείου Θεσσαλονίκης 25/11/1969
5) Υπηρεσιακό σημείωμα Σόλωνα Μιχαηλίδη σχετικά με τα μέλη επιτροπής του άρθρου 6
6) Επιστολή προς Σόλωνα Μιχαηλίδη με θέμα τη νομιμότητα χορήγησης επιδόματος 4ης τριετίας στο Σόλωνα Μιχαηλίδη
7) Επιστολή προς Σόλωνα Μιχαηλίδη σχετικά με τη προσαύξηση μισθού κατά 20% 22/11/1963
8) Παροχή εγκρίσεως προσαύξησις μισθού 40% στο Σόλωνα Μιχαηλίδη 3/11/1969
9) Έγκριση προσαύξησις μισθού 40% στο Σόλωνα Μιχαηλίδη 3/11/1969
10) Επιστολή Σόλωνα Μιχαηλίδη στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Επιχορήγηση του Ωδείου Θεσσαλονίκης
11) Συγχαρητήρια επιστολή Ενώσεως Ελλήνων Μουσουργών στο Σόλωνα Μιχαηλίδη για την ανάληψη των καθηκόντων ως Διευθυντή Ωδείου Θεσσαλονίκης 9/4/1957
12) Απάντηση Σόλωνα Μιχαηλίδη στη συγχαρητήρια επιστολή της Ενώσεως Ελλήνων Μουσουργών
13) Περί ανασυνθέσεως εξεταστικών επιτροπών Ωδείου Θεσσαλονίκης 29/12/1971
14) Πράξις προσαύξησις μισθού κατά 14% του Σόλωνα Μιχαηλίδη λόγω πολυετούς υπηρεσίας 19/8/1957
15) Ονομαστική εμφαίνουσα το προσωπικόν του Ωδείου Θεσσαλονίκης
16) Χειρόγραφη αίτηση Σόλωνα Μιχαηλίδη για το διορισμό ως Διευθυντού του Ωδείου Θεσσαλονίκης
17) Έγγραφο σχετικά με προϋπηρεσία Ελένης Παπάζογλου 22/12/1971
18) Ανακοίνωση προαγωγής Ελένη Παπάζογλου 11/6/1963
19) Διορισμός εκτάκτου διδασκάλου παρά τω Ωδείω Θεσσαλονίκης 16/2/1955
20) Διορισμός καθηγήτριας Β εις Ωδείου Θεσσαλονίκης
21) Επιστολή σχετικά με τη προσαύξηση του μισθού Ελένης Παπάζογλου 10/1/1972
22) Κοινοποίηση προαγωγής Ελένης Παπάζογλου 27/3/1970
23) Απόφασις προσαύξησις μισθού Ελένης Παπάζογλου λόγω πολυετούς υπηρεσίας 7/4/1965
24) Απόφασις προαγωγής Ελένης Παπάζογλου 15/9/1966
25) Ανακοίνωσις εντάξεως Ελένης Παπάζογλου στον 6ον βαθμόν 19/1/1966
26) Απόφαση έγκριση διδασκαλίας Ελένης Παπάζογλου στο Ωδείο Θεσσαλονίκης 25/1/1944
27) Απόφαση τοποθέτησης Αγγελικής Πάνου-Σαύρου, Ελένης Παπάζογλου και Σωτ. Κασάραν ως εκτάκτους επιμελητάς 2/3/1944
28) Διορισμός Ελένης Παπάζογλου ως επιμελήτριας 27/3/1952
29) Χειρόγραφο σημείωμα Ελένης Παπάζογλου προς Σόλωνα Μιχαηλίδη 25/4/1972

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-10-10.21

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

17/10/2016

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

10.21.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

11 MiB

Μεταφορτώθηκε

17 Οκτωβρίου 2016 1:28 π.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες