Αρχεία Βιβλιοθήκης

Pièce 10.21 - Υπηρεσιακά Ωδείου Θεσσαλονίκης

Zone d'identification

Code de référence

CYUTL SM-10-10.21

Intitulé

Υπηρεσιακά Ωδείου Θεσσαλονίκης

Date(s)

  • 1944 - 1972 (Production)

Niveau de description

Pièce

Importance matérielle et support

38 τεκμήρια

Zone du contexte

Histoire archivistique

Modalités d'entrée

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

1) Επιστολή έγκρισης προσαύξησις κατά 40% στο Σόλωνα Μιχαηλίδη από το Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως 3/11/1969
2) Έγκριση χορηγήσεως κανονικής αδείας απουσίας Σόλωνα Μιχαηλίδη δι΄εξωτερικόν 27/5/1970
3) Έγκριση χορηγήσεως κανονικής αδείας απουσίας Σόλωνα Μιχαηλίδη δι΄εξωτερικόν 18/4/1970
4) Αριθμ. Πρακτικού 108 Συνεδρίασης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού Ωδείου Θεσσαλονίκης 25/11/1969
5) Υπηρεσιακό σημείωμα Σόλωνα Μιχαηλίδη σχετικά με τα μέλη επιτροπής του άρθρου 6
6) Επιστολή προς Σόλωνα Μιχαηλίδη με θέμα τη νομιμότητα χορήγησης επιδόματος 4ης τριετίας στο Σόλωνα Μιχαηλίδη
7) Επιστολή προς Σόλωνα Μιχαηλίδη σχετικά με τη προσαύξηση μισθού κατά 20% 22/11/1963
8) Παροχή εγκρίσεως προσαύξησις μισθού 40% στο Σόλωνα Μιχαηλίδη 3/11/1969
9) Έγκριση προσαύξησις μισθού 40% στο Σόλωνα Μιχαηλίδη 3/11/1969
10) Επιστολή Σόλωνα Μιχαηλίδη στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Επιχορήγηση του Ωδείου Θεσσαλονίκης
11) Συγχαρητήρια επιστολή Ενώσεως Ελλήνων Μουσουργών στο Σόλωνα Μιχαηλίδη για την ανάληψη των καθηκόντων ως Διευθυντή Ωδείου Θεσσαλονίκης 9/4/1957
12) Απάντηση Σόλωνα Μιχαηλίδη στη συγχαρητήρια επιστολή της Ενώσεως Ελλήνων Μουσουργών
13) Περί ανασυνθέσεως εξεταστικών επιτροπών Ωδείου Θεσσαλονίκης 29/12/1971
14) Πράξις προσαύξησις μισθού κατά 14% του Σόλωνα Μιχαηλίδη λόγω πολυετούς υπηρεσίας 19/8/1957
15) Ονομαστική εμφαίνουσα το προσωπικόν του Ωδείου Θεσσαλονίκης
16) Χειρόγραφη αίτηση Σόλωνα Μιχαηλίδη για το διορισμό ως Διευθυντού του Ωδείου Θεσσαλονίκης
17) Έγγραφο σχετικά με προϋπηρεσία Ελένης Παπάζογλου 22/12/1971
18) Ανακοίνωση προαγωγής Ελένη Παπάζογλου 11/6/1963
19) Διορισμός εκτάκτου διδασκάλου παρά τω Ωδείω Θεσσαλονίκης 16/2/1955
20) Διορισμός καθηγήτριας Β εις Ωδείου Θεσσαλονίκης
21) Επιστολή σχετικά με τη προσαύξηση του μισθού Ελένης Παπάζογλου 10/1/1972
22) Κοινοποίηση προαγωγής Ελένης Παπάζογλου 27/3/1970
23) Απόφασις προσαύξησις μισθού Ελένης Παπάζογλου λόγω πολυετούς υπηρεσίας 7/4/1965
24) Απόφασις προαγωγής Ελένης Παπάζογλου 15/9/1966
25) Ανακοίνωσις εντάξεως Ελένης Παπάζογλου στον 6ον βαθμόν 19/1/1966
26) Απόφαση έγκριση διδασκαλίας Ελένης Παπάζογλου στο Ωδείο Θεσσαλονίκης 25/1/1944
27) Απόφαση τοποθέτησης Αγγελικής Πάνου-Σαύρου, Ελένης Παπάζογλου και Σωτ. Κασάραν ως εκτάκτους επιμελητάς 2/3/1944
28) Διορισμός Ελένης Παπάζογλου ως επιμελήτριας 27/3/1952
29) Χειρόγραφο σημείωμα Ελένης Παπάζογλου προς Σόλωνα Μιχαηλίδη 25/4/1972

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Accroissements

Mode de classement

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

Conditions de reproduction

Langue des documents

Écriture des documents

Notes sur la langue et l'écriture

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

Instruments de recherche

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Existence et lieu de conservation des copies

Unités de description associées

Descriptions reliés

Zone des notes

Identifiant(s) alternatif(s)

Points d'accès

Points d'accès sujets

Points d'accès lieux

Points d'accès Noms

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

CY SM-10-10.21

Identifiant du service responsable de la description

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Règles et/ou conventions utilisées

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Niveau d'élaboration

Final

Niveau de détail

Moyen

Dates de production, de révision, de suppression

17/10/2016

Langue(s)

Écriture(s)

Sources

Métadonnées de l'objet numérique

Nom du fichier

10.21.pdf

Type de support

Texte

Type MIME

application/pdf

Taille du fichier

11 MiB

Déposé

17 octobre 2016 01:28

Zone des droits sur l'objet numérique (Fichier maître)

Zone des droits sur l'objet numérique (Référence)

Zone des droits sur l'objet numérique (Vignette)

Zone des entrées

Sujets en relation

Personnes et organismes en relation

Lieux en relation