Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 8.99 - Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-8-8.99

Τίτλος

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

Ημερομηνία(ες)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

22 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Επιστολή από το Βασίλειον της Ελλάδος Υπουργείο Οικονομικών με θέμα Έξοδα κινήσεως υπαλλήλων μετακινουμένων προς εκτέλεσιν υπηρεσίας εντός της πόλεως ένθα η έδρα των. 28/7/1964
2) Εισηγητική έκθεσις επί του σχεδίου Νόμου Περί κοινωνικής ασφαλίσεως των λογοτεχνών
3) Σχέδιο νόμου περί κοινωνικής ασφάλισης των λογοτεχνών
4) Χειρόγραφο σημείωμα για τους μουσουργούς
5) Άρθρα νόμου περί κοινωνικής ασφάλισης των λογοτεχνών
6) Συμπληρωματικόν Σημείωμα δια την Ίδρυσιν, Ιστορίαν, Λειτουργίαν και πρσφοράν εις τον Μουσικό πολιτισμό του τόπου μας εκ μέρους του Εθνικού Ωδείου
7) Επιστολή προς το Ανώτατον Συμβούλιο διοικήσεως στην Αθήνα από τον επόπτη Π.Σ.Σ.Θ. περί μεταθέσεως καθηγητού Μουσικής Θεοδώρου Πιμίκου

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-8-8.99

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Draft

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

28/12/2016

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

8.99.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

6.8 MiB

Μεταφορτώθηκε

28 Δεκεμβρίου 2016 5:08 π.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες