Αρχεία Βιβλιοθήκης

Pièce 8.99 - Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

Zone d'identification

Code de référence

CYUTL SM-8-8.99

Intitulé

Προσωπικά έγγραφα Σόλωνα Μιχαηλίδη

Date(s)

Niveau de description

Pièce

Importance matérielle et support

22 τεκμήρια

Zone du contexte

Histoire archivistique

Modalités d'entrée

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

1) Επιστολή από το Βασίλειον της Ελλάδος Υπουργείο Οικονομικών με θέμα Έξοδα κινήσεως υπαλλήλων μετακινουμένων προς εκτέλεσιν υπηρεσίας εντός της πόλεως ένθα η έδρα των. 28/7/1964
2) Εισηγητική έκθεσις επί του σχεδίου Νόμου Περί κοινωνικής ασφαλίσεως των λογοτεχνών
3) Σχέδιο νόμου περί κοινωνικής ασφάλισης των λογοτεχνών
4) Χειρόγραφο σημείωμα για τους μουσουργούς
5) Άρθρα νόμου περί κοινωνικής ασφάλισης των λογοτεχνών
6) Συμπληρωματικόν Σημείωμα δια την Ίδρυσιν, Ιστορίαν, Λειτουργίαν και πρσφοράν εις τον Μουσικό πολιτισμό του τόπου μας εκ μέρους του Εθνικού Ωδείου
7) Επιστολή προς το Ανώτατον Συμβούλιο διοικήσεως στην Αθήνα από τον επόπτη Π.Σ.Σ.Θ. περί μεταθέσεως καθηγητού Μουσικής Θεοδώρου Πιμίκου

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Accroissements

Mode de classement

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

Conditions de reproduction

Langue des documents

Écriture des documents

Notes sur la langue et l'écriture

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

Instruments de recherche

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Existence et lieu de conservation des copies

Unités de description associées

Descriptions reliés

Zone des notes

Identifiant(s) alternatif(s)

Points d'accès

Points d'accès sujets

Points d'accès lieux

Points d'accès Noms

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

CY SM-8-8.99

Identifiant du service responsable de la description

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Règles et/ou conventions utilisées

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Niveau d'élaboration

Ébauche

Niveau de détail

Moyen

Dates de production, de révision, de suppression

28/12/2016

Langue(s)

Écriture(s)

Sources

Métadonnées de l'objet numérique

Nom du fichier

8.99.pdf

Type de support

Texte

Type MIME

application/pdf

Taille du fichier

6.8 MiB

Déposé

28 décembre 2016 05:08

Zone des droits sur l'objet numérique (Fichier maître)

Zone des droits sur l'objet numérique (Référence)

Zone des droits sur l'objet numérique (Vignette)

Zone des entrées

Sujets en relation

Personnes et organismes en relation

Lieux en relation