Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 5B12 - Γιώργος και Χρυσόστομος Αντωνιάδης

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL TM-5-5B-5B12

Τίτλος

Γιώργος και Χρυσόστομος Αντωνιάδης

Ημερομηνία(ες)

  • 1920 - 2011 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φωτογραφία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Γιώργος Αντωνιάδης 1959-. Γιος του Χρυσόστομου Αντωνιάδη. Γεννήθηκε στη Λεμεσό και σπούδασε στην Αθήνα ‘‘εργασιοθεραπευτής’’. Καλός τενόρος που συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση από θείο και πατέρα. Λαμβάνει μέρος με την ομάδα Λόλλου Γιωργαλλέτου 1987. Χρυσόστομος Αντωνιάδης 1922-2004:
Ονομάστηκε ‘‘Καρούτος’’ διότι ήτο κάτοχος φωνής τενόρου. Το επάγγελμα ήταν πελεκάνος και εργαζόταν στο ξυλουργείο Διογένη. Ως κανταδόρος έλαβε μέρος με τους κανταδόρους Γιώργου Γιωργαλλέτου 1946-1962 και μετά της διάλυση της μεταπήδησαν στην ομάδα κανταδόρων ‘‘Φανάρη’’ 1960-68 και μετά στην ομάδα κανταδόρων Λόλλου Γιωργαλλέτου από το 1970-1985. Ο Χρυσόστομος στη φωτογραφία εμφανίζεται στην άκρια αριστερά στην κάτω σειρά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

5B12.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

1.2 MiB

Μεταφορτώθηκε

14 Μαρτίου 2013 12:28 π.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες