Νέα Υόρκη

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Νέα Υόρκη

Equivalent terms

Νέα Υόρκη

Associated terms

Νέα Υόρκη

2 Archival description results for Νέα Υόρκη

2 results directly related Exclude narrower terms

Εργασία Πανίκου Παιονίδη στη Νέα Υόρκη 1990 - 1992

ENY 1.1 Επιστολή Gertrud Lenzer προς Panicos Peonides
ENY 1.2 Επιστολή Panicos Peonides προς Art Editor
ENY 1.3 Επιστολή Murray Fuhrman προς Panicos Peonides
ENY 1.4 Επιστολή Panicos Peonides προς Danny Fruchtez
ENY 1.5 Επιστολή Panicos Peonides προς Susan Sontag
ENY 1.6 Επιστολή Panicos Peonides προς Otto and Ritva
ENY 1.8 Επιστολή Harris Lenowitz προς Alan Tigay
ENY 1.9 Επιστολή Panicos Peonides προς Άκη Φάντη
ENY 1.10 Panicos Peonides στον Susan Sontag
ENY 1.11 Χ. Ροτσίδης προς Panicos Peonides
ENY 1.12 Επιστολή George A. Eddy στον Panicos Peonides
ENY 1.13 Επιστολή Alan McDermott προς Panicos Peonides
ENY 1.14 Επιστολή Panicos Peonides προς Joanne Woodword and Paul Newman
ENY 1.15 Επιστολή Henrietta Lyle προς Panicos Peonides
ENY 1.16 Επιστολή Panicos Peonides προς Ottenheimer Publishers Inc.
ENY 1.17 Επιστολή Panicos Peonides προς Rand McNally & Company
ENY 1.18 Απαντητική επιστολή Janet Pawlowski εκ μέρους της Rand McNally & Company στον Panicos Peonides
ENY 1.19 Επιστολή Panicos Peonides προς Αντώνη Διαματάρη
ENY 1.20 Επιστολή Panicos Peonides προς Αντρούλα Βασιλείου
ENY 1.21 Επιστολή Panicos Peonides προς Colleen McCabe
ENY 1.22 Επιστολή Edward Juared - Pagliocco προς Panicos Peonides
ENY 1.23 Επιστολή Panicos Peonides προς Άκη Φάντη
ENY 1.24 Επιστολή Panicos Peonides προς Kari Walden
ENY 1.25 Επιστολή Panicos Peonides προς Οικονομίδη
ENY 1.26 Επιστολή Louis W. Gordon προς Panicos Peonides
ENY 1.27 Επιστολή Panicos Peonides προς Foreign Editor
ENY 1.28 Έκθεση Panicos Paenides - Adviser Media and Communications Permanent Mission of Cyprus to the United Nations 1990 - 1992
ENY 1.29 Επιστολή Panicos Peonides προς Γιώργο Βασιλείου - Πρόεδρο Κυπριακής Δημοκρατίας
ENY 1.30 Επιστολή Panicos Peonides προς Rand McNally & Company
ENY 1.31 Απαντητική επιστολή Janet Pawlowski εκ μέρους της Rand McNally & Company στον Panicos Peonides
ENY 1.32 Επιστολή Louis W. Gordon προς Panicos Peonides
ENY 1.33 Επιστολή Andreas H. Vassiliou προς Panicos Peonides
ENY 1.34 Επιστολή Paul Newman προς Panicos Peonides
ENY 1.35 Επιστολή Panicos Peonides προς Νίκο και Άντη
ENY 1.36 Επιστολή Panicos Peonides προς Άκη Φάντη
ENY 1.37 Έκθεση Panicos Peonides προς Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη
ENY 1.38 Επιστολή Panicos Peonides προς Α. Ιακωβίδη
ENY 1.39 Έκθεση Panicos Peonides προς μόνιμο Αντιπρόσωπο της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη
ENY 1.40 Επιστολή Ana Maria Palma προς Panicos Peonides
ENY 1.41 Panicos Peonides προς Α. Μαυρομμάτη
ENY 1.42 Panicos Peonides προς Πρέσβη
ENY 1.43 Επιστολή Panicos Peonides προς Art Editor
ENY 1.44 Επιστολή Panicos Peonides προς Art Editor
ENY 1.45 Επιστολή Panicos Peonides προς Rand McNally & Company
ENY 1.46 Επιστολή Panicos Peonides προς Κωνσταντίνου
ENY 1.47 Επιστολή Panicos Peonides προς Clay Constantinou
ENY 1.48 Επιστολή Ανδρέα Ι. Ιακωβίδη προς Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εξωτερικών
ENY 1.49 Επιστολή Panicos Peonides προς Α. Βασιλείου
ENY 1.50 Panicos Peonides προς Α. Μαυρομμάτη
ENY 1.51 Επιστολή Panicos Peonides προς Λεωνίδα Λοϊζίδη
ENY 1.52 Επιστολή Panicos Peonides προς Νίκος Χαραλάμπους
ENY 1.53 Επιστολή Andreas H. Vassiliou προς Panicos Peonides
ENY 1.55 Επιστολή Panicos Peonides προς Rand McNally & Company
ENY 1.56 Επιστολή Panicos Peonides προς Art Editor
ENY 1.57 Επιστολή Panicos Peonides προς Ottenheimer Publishers Inc.
ENY 1.58 Επιστολή Panicos Peonides προς Kari Walden
ENY 1.59 Επιστολή Chris Economldes προς Panicos Peonides
ENY 1.60 Επιστολή Panicos Peonides προς Άκη Φάντη
ENY 1.61 Επιστολή Panicos Peonides προς Άκη Φάντη και Μαυρομιχάλη
ENY 1.62 Επιστολή Danny Fruchter προς Christos Moustras με κοινοποίηση σε Panicos Peoniedes
ENY 1.63 Επιστολή Howard προς Anthony M. Mannara με κοινοποίηση στο Luis de Marco
ENY 1.64 Απαντητική επιστολή Janet Pawlowski εκ μέρους της Rand McNally & Company στον Panicos Peonides
ENY 1.65 Επιστολή Murray Fuhrman προς Panicos Peonides
ENY 1.66 Έκθεση Panicos Peonides προς Α. Μαυρομμάτη
ENY 1.67 Επιστολή Panicos Peonides προς Άκη Φάντη
ENY 1.68 Έκθεση Πανίκου Παιονίδη προς μόνιμο αντιπρόσωπο στα Ηνωμένα Έθνη κ. Α. Μαυρομμάτη
ENY 1.69 Επιστολή Harris R. Lenowitz προς Panicos Peonides
ENY 1.70 Panicos Peonides προς Α. Μαυρομμάτη
ENY 1.71 Έκθεση προς Α. Μαυρομμάτη από Panicos Peonides
ENY 1.72 Επιστολή Panicos Peonides προς Colleen McCabe
ENY 1.73 Επιστολή Edith Kurzweil προς Panicos Peonides
ENY 1.74 Επιστολή Gertrud Lenzer προς Panicos Peonides
ENY 1.75 Ομιλία Panicos Peonides για την Εκδήλωση της Μέρας των Γραμμάτων
ENY 1.76 Υπολογισμός Πρόσθετων Εξόδων σχετιζόμενων με το έργο που ανατέθηκε στον κ. Panicos Peonides
ENY 1.77 List of Press & Cultural Counsellots at the UN
ENY 1.78 Επιστολή Panicos Peonides προς Άκη Φάντη
ΕΝΥ2.1 Με Κυπριακή Διάλεκτο: Το πολιτιστικό πρόσωπο της Κύπρου
ΕΝΥ2.2 Χορός για την ενίσχυση του Γηροκομείου
ΕΝΥ2.3 Ο Παιονίδης τι κάνει;
ΕΝΥ2.4 Ο Ντεκτάς
ΕΝΥ2.5 Πολίτης
ΕΝΥ2.6 A unique experience
ΕΝΥ2.7 Turkey Condemned for demographic changes on Northern Cyprus
ΕΝΥ2.8 Αμερικανοί αρχαιολόγοι δημιουργούν γέφυρες με την Κύπρο
ΕΝΥ2.9 Προκλητικά ανιστόρητα δημοσιεύματα
ΕΝΥ2.10 Σωστή αντίδραση
ΕΝΥ2.11 A unique experience
ΕΝΥ2.12 Do not forget
ΕΝΥ2.13 Αγαπητέ πολίτη
ΕΝΥ2.14 Συμπόσιο για την Ελληνική Ποίηση
ΕΝΥ2.15 Οι αγνοούμενοι
ΕΝΥ2.16 Επιστολή προς Εφημερίδα Πρωϊνή
ΕΝΥ2.17 Επιστολή προς Εφημερίδα Πρωϊνή
ΕΝΥ2.18 Επιστολή προς Εφημερίδα Πρωϊνή
ΕΝΥ2.19 Οι ευθύνες της Ομογένειας για την Κύπρο
ΕΝΥ2.20 Ταξίδι στην Κύπρο
ΕΝΥ2.21 Επιστολή προς Εφημερίδα Πρωϊνή
ΕΝΥ2.22 Επιστολή προς Εφημερίδα Πρωϊνή
ΕΝΥ2.23 Επιστολή προς Εφημερίδα Πρωϊνή
ΕΝΥ2.24 A unique experience
ΕΝΥ2.25 Επιστολή προς Εφημερίδα Πρωϊνή
ΕΝΥ2.26 Επιστολή προς Εθνικό Κήρυκα
ΕΝΥ2.27 Παλεύουμε και στεκόμαστε ψηλά στον πνευματικό στίβο
ΕΝΥ2.28 Η χολή για τον Παιονίδη
ΕΝΥ2.29 Με Κυπριακή Διάλεκτο: Το πολιτιστικό πρόσωπο της Κύπρου
ΕΝΥ2.30 Beyond the lines - United Nations Association of Cyprus
ΕΝΥ2.31 Χειρόγραφες Σημειωσεις Πανίκου Παιονίδη
ΕΝΥ2.32 Ο Προλετάριος
ΕΝΥ2.33 Άρθρο
ΕΝΥ2.34 Εκτός του ΡΙΚ αναζητείται ο νέας Γ.Δ.
ΕΝΥ2.35 Φεστιβάλ ΠΟΓΟ και Παιονίδης
ΕΝΥ2.36 Άρθρο

Παιονίδης, Πανίκος (1925-2021) Final

Actors Studio New York

AS1.1 Logos unveils its autumn TV programmes
AS1.2 The 1994 Actors studio contributor's list
AS1.3 The Actors Studio Gazette
AS1.4 Celebrities honor the Actors Studio in its forty - sixth year
AS1.5 Επιστολή από Paul Newman - President The Actors Studio
AS1.6 Celebrities committees honor the Actors Studio Celebrity Auction 11/8/1993
AS1.7 Celebrities committees honor the Actors Studio Celebrity Auction 18/8/1993
AS1.8 Επιστολή από Πανίκο Παιονίδη προς Κωστάκη Λοϊζου και Γιώργο Μιχαηλίδη
AS1.9 The Actors Studio a brief story
AS1.10 Επιστολή από Patty Ewald - Executive Director of Actors Studio 20/8/1994
AS1.11 Επιστολή από Paul Newman The President of Actors Studio 14/9/1994
AS1.12 Επιστολή από Grace Hawkins προς Πανίκο Παιονίδη 12/9/1993
AS1.13 The Benefit Committee
AS1.14 Πρόσκληση: George Bernard Shaw's Don Juan in Hell 15/2/1993
AS1.15 Πρόσκληση: George Bernard Shaw's Don Juan in Hell 15/2/1993 μαζί με δήλωση συμμετοχής
AS1.16 The Actors Studio Celebrity Auction Members Committee
AS1.17 Πρόσκληση: Celebrity Auction and Champange Reception 20/9/1993
AS1.18 Το όνειρο της Αφροδίτης πάει στα αστέρια του Χόλλυγουντ 11/8/1993
AS1.19 Πρόσκληση: Private supper
AS1.20 Επιστολή προς Cindy Adams - Aphrodite' s dream vacation
AS1.21 Επιστολή προς Joann Leone
AS1.22 Επιστολή προς Nancy Jones
AS1.23 Επιστολή προς Nancy Jones
AS1.24 1993 Actors Studio Celebrity Auction Donor Contact
AS1.25 Επιστολή από Nancy Jones 4/6/1993
AS1.26 Επιστολή από Nancy Jones 27/7/1993
AS1.27 Επιστολή από Paul Kyriacou 30/07/1993
AS1.28 Επιστολή από Vasker Eaddy 3/12/1991
AS1.29 Επιστολή προς Patty Ewald 8/6/1993
AS1.30 Επιστολή από Grace Hawkins 12/9/1993
AS1.31 Επιστολή προς Patty Ewald and Nancy Jones 14/9/1993
AS1.32 Επιστολή από Nancy Jones 3/9/1993
AS1.33 Πρόγραμμα - The Actors Studio 1992
AS1.34 Επιστολή προς Nancy Jones
AS1.35 Επιστολή προς Jared Carney 1993
AS1.36 Πρόγραμμα - The Actors Studio
AS1.37 Πρόσκληση: Private supper
AS1.38 Επιστολή από Patty Ewald 20/5/1994
AS1.39 Επιστολή προς Grace Hawkins
AS1.40 Επιστολή από Paul Newman The president of Actors Studio 10/8/1994
AS1.41 Επιστολή από Nancy Jones 12/8/1993
AS1.42 Επιστολή προς Patty Ewald 18/2/1994
AS1.43 Επιστολή από Paul Newman The President of Actors Studio 15/12/1991
AS1.44 Επιστολή από Carlin Glynn Chairman
AS1.45 Επιστολή από Patty Ewald 11/6/1993

Παιονίδου, Έλλη (1940-) Final