Αρχεία Βιβλιοθήκης

Item 14.9 - Έγγραφα σχετικά με Ιδιωτικές Σχολές

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

CYUTL SM-14-14.9

Τίτλος

Έγγραφα σχετικά με Ιδιωτικές Σχολές

Ημερομηνία(ες)

  • 1894 - 1954 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Item

Μέγεθος και Υπόστρωμα

143 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Βαθμολογία τριμήνου της Μ. Γεωργιάδου για το έτος 1896
2) Βαθμολογία Μαρίας Γεωργιάδου για το έτος 1895-1896
3) Βαθμολογία τριμήνου της Μαρίας Γεωργιάδου για το έτος 1897
4) Βαθμολογία της Μαρίας Γεωργιάδου για το έτος 1898
5) Βαθμολογία τριμήνου της Μαρίας Γεωργιάδου για το έτος 1897-1898
6) Σημειώσεις μαθημάτων της Μαρίας Γεωργιάδου το έτος 1894
7) Επιστολή προς κ.Μωρίδη από A. Jacot Alexandrie το 1923
8) Πιστοποιητικό της Μαρίας Γεωργιάδου στις 2/12/1922 από τον John Pienles
9) Αντίγραφο πιστοποιητικού Ecole Suisse Alexandrie. Αφορά τη Μαρία Γεωργιάδου
10) Φάκελος προς Μαρία Γ. Μωρίδη
11) Φάκελος προς τον κ.Μαρκ Περιστιάνη 24/4/31
12) Βαθμολογία τριμήνου Μαρίας Γεωργιάδου το έτος 1895
13) Πρόγραμμα εξαμήνου Ecole Suisse, Αύγουστο 1897
14) Κάρτ ποστάλ με φωτογραφία τη Μύκονο προς Χρίστο Γεωργιάδη, 30/3/1904
15) Επιστολή προς Μαρία Γεωργιάδου, στις 2/10/1922 από John Piekles
16) Σχολικό βιβλίο ''Η λαλιά του σχολείου μας'', Ιούνιος 1945
17) Αναπαράσταση Κυπριακού γάμου, στις 24/1/1931
18) Αθηναΐδειον περιοδικό δημοσίευμα, Μάρτιος 1954, από μαθήτριες του Αθηναΐδειου Γυμνασίου Θηλέων Λεμεσού
19) Πρόσκληση θεατρικής παράστασης στο Θέατρο Χατζηπαύλου στις 3/5/1927
20) Επιστολή από Education Office, 17/6/1932
21) Πρόσκληση της Ιδιωτικής Σχολής, για θερινό κινηματογράφο στις 22/6/1934
22) Πρόσκληση για αναπαράσταση πομπής παναθήναιων στις 3/05/1927 στο θέατρο Χατζηπαύλου
23) Πρόσκληση για παράσταση Ιδιωτικού Παρθεναγωγείου, Μάιο 1921
24) Λογοδοσία Διευθύντριας Ιδιωτικής Σχολής, Αθηναΐδος Λανίτου για το έτος 1931-1932
25) Λογοδοσία Διευθύντριας Ιδιω τικής Σχολής, Αθηναΐδος Λανίτου για το έτος 1929-1930
26) Επιστολή προς Jacques G. Desmeules από Ιδιωτική Σχολή Ξένων και Ελληνικών Μαθημάτων
27) Επιστολή Προσφώνησης προς την Miss Jessica Milner
28) Θεατρική παράσταση από Ιδιωτική Σχολή στις 21/4/1926 στο θέατρο Χατζηπαύλου
29) Λογοδοσία Διευθύντριας Ιδιω τικής Σχολής, Αθηναΐδος Λανίτου για το έτος 1930-1931
30) Πρόγραμμα αναπαράστασης γάμου από Λεμεσιανή Νεολαία και Ιδιωτική Σχολή στις 10/5/1929
31) Λογοδοσία Αθηναΐδος Λανίτου για το έτος 1933-1934
32) Λογοδοσία Αθηναΐδος Λανίτου για το έτος 1925-1926
33) Λογοδοσία Διευθύντριας Ιδιωτικής Σχολής, Αθηναΐδος Λανίτου για το έτος 1928-1929

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

CY SM-14-14.9

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης ΤΠΚ

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση.

Κατάσταση

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

16/12/2016

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

14.9.pdf

Τύπος μέσου

Text

Mime-type

application/pdf

Μέγεθος αρχείου

59.5 MiB

Μεταφορτώθηκε

16 Δεκεμβρίου 2016 4:20 π.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Reference

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες