Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος

Référentiel

Code

Note(s) sur la portée et contenu

Note(s) sur la source

Note(s) d'affichage

Termes hiérarchiques

Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος

Termes équivalents

Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος

Termes associés

Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος

1 Description archivistique résultats pour Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος

1 résultats directement liés Exclure les termes spécifiques

Κριτικές από εφημερίδες, περιοδικά, αποκόμματα από αναφορές στο όνομα του Σόλωνα Μιχαηλίδη

Αποκόμματα εφημερίδων με τις παρακάτω χρονολογίες
5.1 Εφημερίδα Γέλιο 1935
5.2 1936
5.3 1939
5.4 1944
5.5 1946
5.6 1947
5.7 1948
5.8 1949
5.9 1950
5.10 1951
5.11 1952
5.12 1953
5.13 1955
5.14 1957
5.15 1958
5.16 1959
5.17 1960
5.18 1961
5.19 1962
5.20 1963
5.21 1964
5.22 1965
5.23 1966
5.24 1967
5.25 1969
5.26 1970
5.27 1971
5.28 1973
5.29 1974
5.30 1975
5.31 1978
5.32 1985
5.33 1968
5.34 1976
5.35 1977
5.36 1979
5.37 1982
5.38 Αχρονολόγητα
5.39 1981
5.40 1983
5.41 1927
5.42 1929
5.43 1931
5.44 1934
5.45 1935
5.46 1937
5.47 1938
5.48 1945
5.49 1933
5.50 1956
5.51 1972
5.52 1980
5.53 1954
5.54 1984

Μιχαηλίδης, Σόλων (1905-1979)