Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Μέσης Παιδείας

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Μέσης Παιδείας

Equivalent terms

Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Μέσης Παιδείας

Associated terms

Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Μέσης Παιδείας

2 Archival description results for Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Μέσης Παιδείας

2 results directly related Exclude narrower terms

Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου

Το αρχείο αυτό περιγράφει πως δημιουργήθηκε η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Παιδείας Εκπαίδευσης Κύπρου, καταστατικά της, χειρόγραφες επιστολές, πρακτικά συνεδριάσεων, αποκόμματα εφημερίδων.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)

Δακτυλογραφημένο σχέδιο καταστατικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Μέσης Παιδείας

Το καταστατικó του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Μέσης Παιδείας περιέχει πληροφορίες σχετικά με το σκοπό ίδρυσης του συμβουλίου, τα έργα του, το διδακτικό προσωπικό των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου, προαγωγές λειτουργών Μέσης Παιδείας, υποχρεώσεις καθηγητών, καθήκοντα και δικαιώματα διεύθυνσης, έργα του συλλόγου των διδασκόντων, αποδοχές λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης.

Ξιούτας, Νικόλαος (1901-1984)